Co přinese veřejná diskuze s podnikatelem Milanem Kuštou?

0
1067
Proti záměrům podnikatele Kušty protestují obyvatelé Koželužské, Vrchlického, Svatopluka Čecha a dalších ulic. Dohromady se jich podepsalo pod petici asi 700. Dávají to zřetelně najevo i nápisy na billboardu u vchodu do budoucí Rezidence. Tvrzení, že jde o součást předvolebního boje, není tedy na místě. Foto: Noviny Chrudim

V pondělí 3. září se v Chrudimi odehraje ostře sledovaná událost. Vlivný podnikatel Milan Kušta, který v posledních měsících vzbudil rozruch výstavbou rezidence Kopanický mlýn v areálu bývalé dýhárny, se zúčastní veřejné diskuze. Ta začne v 16 hodin ve velké zasedací místnosti budovy městského úřadu v Pardubické ulici.

Vzhledem k tomu, že Kuštovy developerské záměry vzbuzují nesouhlas mnoha obyvatel města, hlavně těch, co bydlí poblíž výstavby, lze očekávat bouřlivou atmosféru. Olej do ohně ještě přilil sám podnikatel, když se dopředu nechal slyšet, že „se spíš bude jednat o představení našich záměrů v místě, než abychom si nechali od veřejnosti říkat, co máme či nemáme stavět“.

Těmito slovy nejspíš odmítl korigovat své úmysly, o kterých se lze důvodně domnívat, že je Chrudimákům, úředníkům a radnici sdělil jen zčásti. Navíc i dosavadní průběh stavebních prací vzbuzuje námitky lidí bydlících v sousedství stavby, proto je namístě obava, zda Milan Kušta svým výrokem předem neshodil ze stolu jejich kritické připomínky.

Nedodržování stavební doby, vychytralá snaha změnit stavební plán

Celá záležitost je dost spletitá a na našich webových stránkách se jí průběžně věnujeme. V tomto článku jen naznačíme některé problémy kolem výstavby domu se 66 byty pod Kopanicí, který má mít sedm podlaží: pět nadzemních a dvě podzemní.

Nejnovější potíží je překračování stavební doby. Ta byla ve stavebním povolení časově vymezena od sedmi do 17 hodin v pracovních dnech a vycházela z podmínek krajské hygienické stanice. Realitou však bylo, že podnikatel od začátku stavebních prací svévolně prodloužil dobu až do 20 hodin a na stavbě bylo často rušno také o víkendech. Tyhle praktiky samozřejmě rozhořčily lidi žijící v blízkosti výstavby, protože celá obytná zóna byla nadměrně zatěžována hlukem a přepravou materiálu. Sepsali proto v polovině července námitku a podali ji na městském úřadu. Milan Kušta reagoval velmi pružně: už 11. července, týden před zmíněnou námitkou, si podal žádost o změnu výstavby tak, aby byla v souladu s výše popsanou realitou.

Ještě ožehavějším tématem je rozšíření výměry plochy určené pro novou zástavbu. Podnikatel usiluje o změnu územního plánu, jinými slovy o značné rozšíření plochy pro zástavbu, aby mohl postavit další dům o zhruba 120 až 130 bytech.

Doprava v lokalitě je už dnes na pokraji kolapsu

Tento záměr ale naráží na několik limitů daných situací v dané lokalitě. Ta je uzavřená a slepá, s několika jednosměrnými ulicemi, a přístup do ní zajišťuje úzký, intenzivní dopravě nevyhovující most. V jeho bezprostřední blízkosti je nevyhovující křižovatka s ulicí Na Ostrově, kde bývají časté problémy s odbočením. Dopravní provoz je zde už dnes nadměrný, protože lokalitou projíždějí motoristé ke sportovnímu areálu města na jejím konci, k němuž zatím nevede jiná přístupová cesta.

Zátěž je enormní zejména ve Vrchlického ulici. Pokud by pod Kopanicí vzniklo celkem asi 180 až 190 zamýšlených bytů, hrozil by v lokalitě dopravní kolaps. Avšak stavební úřad kupodivu shledal, že kopanický bytový dům svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zátěž v území. Je zarážející, že jeho stanovisko pak vydal chrudimský městský úřad, aniž by nechal zpracovat odbornou dopravní studii. V územním plánu je přitom jasně uvedeno, že je důležitá úprava ulice Obce Ležáků a na Ostrově včetně přemostění před městským stadionem a také řešení průjezdu automobilů ulicí Vrchlického.

Málo zeleně, ohrožená identita kopanického území

Další nezanedbatelný problém: plošné zastoupení zeleně má být podle územního plánu minimálně 30 procent u smíšené obytné plochy, a to pro každou jednotlivou plochu a vlastníka. Ani tuto podmínku v lokalitě Kopanice investor Milan Kušta nesplňuje.

Vznikající bytová rezidence je sporná také z hlediska urbanismu. Jde totiž o stavbu nemající žádný kontext s okolím, která by hrubě narušila ráz kopanické lokality a svou výškou by se stala její dominantou. Budova by zakryla svah s významnou zelení, která je typickým krajinným prvkem daného území., jak uvádí platný územní plán města. K těmto aspektům se přitom vztahuje paragraf 90 Stavebního zákona, kterým se chrudimský stavební úřad zřejmě vůbec nezabýval, protože jeho územní rozhodnutí umožňující Milanu Kuštovi výstavbu bylo vydáno v rozporu s ním.

Test důvěryhodnosti městských politiků a úředníků

Jak patrno z předchozích řádků, na pondělní diskuzi by určitě měli být přítomni i kompetentní úředníci ze stavebního odboru, odboru dopravy, hygienické stanice a městský architekt. Podle dostupných informací aspoň někteří z nich přijdou.

Dostavit se můžete i vy, vážení čtenáři. I když se vás „kopanická kauza“ třeba přímo netýká, bude pondělní rozprava jedinečnou šancí si osobně ověřit, nakolik úředníci, zástupci města i samotný Milan Kušta dokážou obhájit či vysvětlit rozpory a nejasnosti, z nichž některé naznačil tento článek.

Napsal: Miloš Pelikán

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here