Podnikatel Kušta v palbě otázek obstál jen zčásti, město prohrálo na celé čáře

0
1690
Proti záměrům podnikatele Kušty protestují obyvatelé Koželužské, Vrchlického, Svatopluka Čecha a dalších ulic. Dohromady se jich podepsalo pod petici asi 700. Dávají to zřetelně najevo i nápisy na billboardu u vchodu do budoucí Rezidence. Tvrzení, že jde o součást předvolebního boje, není tedy na místě. Foto: Noviny Chrudim

Bouřlivé a značně kritické. Právě tak se i po týdnu jeví setkání lidí, které zajímá výstavba bytového komplexu pod Kopanicí, s jejím realizátorem, jednatelem společnosti K2 Invest Milanem Kuštou. Do velké zasedací místnosti městského úřadu přišlo v pondělí 3. září zhruba 40 lidí, převážně obyvatel dané lokality. Další desítku osob v publiku tvořili novináři, několik zastupitelů, kteří záhy odešli, a starosta města Petr Řezníček.

Chrudimský podnikatel chtěl nejprve promítnutím diapozitivů, nákresů a počítačově zhotovených náhledů publikum seznámit s historií místa a se svými záměry. Vše se odvíjí od let 2010 a 2011, kdy původní majitel pozemku Jan Ficek, který na něm provozoval dýhárnu, začal stavět továrnu v průmyslové zóně. V roce 2013 pak požádal město o změnu plochy u Kopanice tak, aby na ní mohla začít výstavba bytových domů. Po jejím schválení v územním plánu vypracoval Jan Ficek nezbytnou dokumentaci a vizuální návrh model výsledné podoby objektů. Nakonec ale od svého záměru ustoupil a pozemek prodal, někdy v roce 2015, právě Milanu Kuštovi.

Otázky na tělo a nepříliš důvěryhodné odpovědi

V této chvíli se však podnikatelův úmysl důkladně a poklidně prezentovat výstavbu Rezidence Kopanický mlýn sesypal jako domeček z karet. Lidé, kteří v okolí žijí, mu začali klást nepříjemné otázky, na které stěží hledal důvěryhodnou odpověď. Rozvinula se spontánní diskuse, která s několika klidnějšími chvílemi trvala až do konce pondělního setkání.

Pomyslným bodem zlomu byl spor o pojmy „smíšená obytná městská zástavba“„hromadné bydlení v bytových domech“. Nešlo a nejde o slovíčkaření: zatímco s prvým termínem počítal původní územní plán, Kuštův rezidenční dům o dvou podzemních a pěti nadzemních podlažích se 66 byty a desítkami garáží je typickým příkladem bydlení hromadného. A tenhle fakt s sebou přináší závažné problémy: reálnou hrozbu dopravní kalamity, přílišnou rozměrnost stavby, která zejména předpokládanou výškou zásadně narušuje kopanickou lokalitu s typickým svahem a významnou zelení; změnu poklidného místa ideálního pro rodinný život v nadměrně rušnou oblast; porušení povinného minimálně třicetiprocentního plošného zastoupení zeleně v místě výstavby.

Právě na tyhle záležitosti se lidé žijící v kopanické oblasti nejvíc ptali, právě na ně chtěli slyšet od Milana Kušty srozumitelné a důvěryhodné vysvětlení. Podnikatel však argumentoval dost nepřesvědčivě. Odkazoval zejména na problematické červencové stanovisko pardubického krajského úřadu, který zamítl podnět k provedení přezkumného řízení podaný Chrudimáky a ponechal napadené rozhodnutí městského stavebního úřadu v platnosti.

Občané připomněli starostovi Řezníčkovi jeho výrok před zahájením výstavby pod Kopanicí, že to bude dopravní průšvih, a souhlasí s ním. Zároveň se ptají, kdo zaplatí rekonstrukci stařičkého a úzkého mostu přes řeku Chrudimku z počátku minulého století, po kterém se bude do Rezidence přijíždět a který bude pod zvýšeným dopravním náporem evidentně trpět. Zaplatí snad rekonstrukci jenom občané ze svých kapes, nebo přispěje také podnikatel Kušta? Podle veřejného mínění je město v tomto ohledu bezzubé, anebo jde podnikateli na ruku. Foto: Noviny Chrudim

Dopravní zátěž? To je věc města…

V jednu chvíli Milan Kušta tvrdil, že podle zhotovené odborné studie nebude po dostavbě dopravní zátěž vyšší než dosud. Ale zhruba po půlhodině ostřejší diskuse musel připustit, že intenzita dopravy se po dostavbě tak velkého objektu většinou zvýší. A když byl dotázán, jak to bude řešit, odpověděl, že to není věc jeho, ale města… Jedno výstižné porovnání za všechny: Pokud bude postavena rezidence se 66 byty a uvažovanými 100 parkovacími místy, zvýší se počet bytových jednotek v kopanické lokalitě o třetinu a doprava se zvětší o 25 až 30 procent!

Čertovo kopýtko, ba přímo kopyto je už v samotném stavebním povolení, které město oznámilo formou veřejné vyhlášky letos v lednu a které nabylo právní moci 20. února. Že tak závažnou věc lidem žijícím v bezprostředním sousedství nesdělí stavební úřad adresně, tedy zasláním dopisu, je jedna chyba. Ta druhá, závažnější, spočívá ve skutečnosti, že platný územní plán striktně považoval lokalitu za „smíšenou obytnou městskou“. Zopakujme tedy to nejdůležitější: zmíněné problémy, kvůli kterým se mimochodem pod protestní petici podepsaly stovky lidí, úzce souvisí právě s Kuštovou koncepcí bydlení hromadného. Přesto město nenápadně, aniž by nějak jinak informovalo veřejnost, umístilo do vývěsní tabule vyhlášku dávající výstavbě Kopanického mlýna zelenou. A udělalo tak prvý krok vedoucí k současné mizérii.

Namísto historického mlýna z 15. století, o kterém informuje naučná stezka, neboť patřil k nejstarším dochovaným stavbám v Chrudimi, vyroste nový bytový komplex Rezidence Kopanický mlýn. Mnohé to udivuje už proto, že se Chrudim ráda chlubí tím, že získala titul Historické město roku. Je však na místě se ptát, kdo se pod demolici historického objektu podepsal a zda je ochrana zdejších památek svěřena do povolaných rukou. Foto: Noviny Chrudim

Městský architekt nepřišel, starosta měl ustaranou tvář

Právě město, některé jeho odbory, úředníky i politiky nelze v téhle kauze opomenout. Hrají v ní důležitou, povážlivě nezodpovědnou roli. Velmi výmluvné bylo už to, že za stůl si k Milanu Kuštovi nesedl ani jeden kompetentní úředník ze stavebního úřadu či odboru dopravy. Dokonce nepřišel ani městský architekt, ačkoliv to původně slíbil! Dostavit se měli i zastupitelé města, ale celou diskusi vydržel v sále sledovat jen starosta.

Budiž mu to přičteno k dobru, i když seděl v publiku. Jeho místo však nepochybně bylo u stolu, vedle vlivného podnikatele, kde měl coby hlava Chrudimě obhajovat dosavadní postup města. Nestalo se tak: zachmuřený Petr Řezníček vystoupil pouze jednou, kdy se odvolal na fakt, že jako politik nemůže ovlivňovat práci úředníků. Že by leccos pozitivního pro nespokojené obyvatele v okolí Kopanice mohlo svým usnesením vykonat zastupitelstvo či městská rada, už nedodal… A když starostovi kdosi z publika připomněl výrok, že to bude dopravní průšvih, který vyslovil ještě před zahájením výstavby pod Kopanicí, působil zcela bezradně.

Mít těsně na hranici rodinného domku „přilepenou“ pětipodlažní bytovku by si přál asi málokdo. Veškerý klid a soukromí jsou tak rázem pryč. Nemluvě o výrazném finančním znehodnocení takové nemovitosti. Foto: Noviny Chrudim

Ve hře je teď druhá etapa výstavby

Situaci v dané oblasti, patřící dosud k nejklidnějším ve městě, ještě zhorší plánovaná II. etapa výstavby. Má jít o blok několika domů s dalšími 85 byty! Milan Kušta zatím k tomuto počinu nemá stavební povolení, ale připravuje podklady a chce začít stavět někdy v polovině příštího roku. Mimochodem, pokud by k výstavbě takového rozsahu došlo, počet bytových jednotek v kopanické lokalitě by se zdvojnásobil a podobně by vzrostla intenzita dopravy!

Leccos zatím nasvědčuje domněnce, že město podnikatelův záměr opět rychle a bez námitek schválí. Podobně jako mu v červenci pohotově odsouhlasilo rozšíření denní stavební doby až do 20. hodiny, dokonce i o víkendech. Jako by obyvatelé sousedních domů a lidé v okolních ulicích neměli právo na večerní klid a odpočinek.

Zatímco první (a pro nezasvěcené občany původně jedinou!) výstavbu pod Kopanicí už zřejmě nic komplikovat nebude, o II. etapě se v těchto týdnech a nejspíš i v kampani před komunálními volbami povede vášnivá, až urputná diskuse. Očekává ji i Milan Kušta, který je podle svého vyjádření ochoten jednat o svých dalších úmyslech a je dokonce svolný ke kompromisům ohledně výšky již rozestavěné Rezidence. Přímo v zasedací místnosti totiž podnikatel řekl, že je ochoten jednat se dvěma či maximálně třemi odborně zdatnými zástupci naštvaných lidí. Zde je namístě podotknout, že někteří diskutéři projevili velmi dobrou zasvěcenost do stavebně právní problematiky a jejich otázky byly věcné a solidně argumentačně podložené. Právě oni se možná stanou těmi zástupci nemalé části chrudimské veřejnosti.

Studie první etapy výstavby Rezidence Kopanický mlýn. Podle oponentů nepatří Kuštův rezidenční dům svou povahou hromadného bydlení do kopanické oblasti, jež je charakteristická klidným rodinným bydlením. A to ani historicky. Foto: K2 Invest

Okamžitá vstřícnost versus ticho po pěšině

Rozhýbat by se však mělo i město, samozřejmě směrem k občanům. Absenci hlavního architekta, kompetentních úředníků i zastupitelů na setkání s Milanem Kuštou je nutné považovat za zjevný alibismus. V pomyslném testu důvěryhodnosti zkrátka propadli. O nenápadném publikování veledůležitých rozhodnutí ve vývěsce nebo bleskové vstřícnosti vůči podnikateli oproti tichu po pěšině vedoucí k obyvatelům v Koželužské, Vrchlického, Svatopluka Čecha a dalších ulicích nemluvě.

Začne se hledat férový kompromis?

Ke sblížení stanovisek v pondělí 3. září nedošlo. A nikdo to nejspíš ani nečekal. Pokus o nastolení přímého kontaktu mezi vlivným investorem a nespokojenými Chrudimáky však přinesl jistou naději. Naději, že dojde k věcnému dialogu, vzájemnému naslouchání a ohleduplnosti. Další výstavba by tak mohla probíhat mnohem přijatelněji pro veřejnost a podnikateli by zlepšila renomé.

Napsal: Miloš Pelikán

Situace plánované zástavby:

http://www.kopanickymlyn.cz/sites/default/files/ke-stazeni/3055/situace_planovane_zastavby.pdf

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here