Kdo je Marek Točoň? Mladá krev, která chrudimské politice chybí

0
3061
Pokud půjde ČSSD s Řezníčkem, Čechlovským nebo Málkem do koalice, tak se v Chrudimi startovací byty stavět nebudou a děti Chrudimáků nebudou mít kde bydlet. Pokud se ovšem nezadluží na celý život a nekoupí si byt od nějakého developera, je přesvědčen po předchozích zkušenostech Marek Točoň (na snímku). Foto: Monika Pinkasová

Kdo je Marek Točoň? Rozhodně další zajímavá tvář na komunální politické scéně a mladá krev, které je v Chrudimi zapotřebí. Nejvíce se zapsal do povědomí chrudimské veřejnosti jako mládežnický aktivista, který pravidelně boduje v anketě Desatera problémů Chrudimě. Poprvé se skateparkem a multifunkčním hřištěm, naposledy s Re-use centrem, jež má zajistit samofinancovatelnost sběrného dvoru tím, že bude zájemcům nabízet k prodeji vybrané předměty jako nábytek nebo další vybavení pro domácnost. Tento Markův návrh v anketě dokonce zvítězil, ačkoliv ho město jako vítěze neuvedlo. Proč? Důvody si můžeme jen domýšlet. Každopádně se bude Marek Točoň letos poprvé ucházet o přízeň chrudimských voličů a překvapivě v barvách sociální demokracie.

Marku, proč jste se rozhodl kandidovat a proč právě za ČSSD?

Záleží mi na městě a na jeho občanech, proto jsem se rozhodl jako nezávislý kandidovat v letošních komunálních volbách. Mnoho lidí se přitom podivuje, proč jsem si k tomu vybral právě sociální demokracii, přestože jsem měl nabídky i odjinud. Uvědomuji si, že obliba ČSSD u voličů v posledních letech výrazně klesá. Mám však za to, že velký podíl viny na tom nesou především některé politické špičky, které v minulosti ve straně působily a doposud působí, a nikoli program strany, který je mi blízký. Rozhodl jsem se ale pro komunální politiku, která je na rozdíl od celostátní politiky o praktickém dopadu na život v našem městě a o tom, jak se nám v něm bude v příštích čtyřech letech žít.

Marek Točoň (vpravo) spolu se svým bratrem Davidem před sběrným dvorem v Chrudimi. Oba budou na kandidátce ČSSD usilovat o to, aby se dvůr proměnil v Re-use centrum, jež by lidem umožňovalo koupit si zde některé vyřazené předměty a zařízení. Výtěžek by potom směřoval na výdaje spojené s provozem psího útulku nebo v sociální oblasti. Foto: Monika Pinkasová

Máte občanům co nabídnout?

Naše kandidátka je složena od mladých lidí až po seniory, což má výhodu v tom, že se v našem programu odráží potřeby občanů všech věkových kategorií. Důležité je pro mě i to, že mne podporuje moje rodina, jejíž část je na kandidátní listině rovněž zastoupena a fandí mým aktivitám v Desateru problémů města Chrudim. Ostatně tady se také rodily některé body našeho programu, s nimiž před voliče přicházím.

Mohl byste nám některé svoje projekty představit?

Re-use centrum: v letošním roce jsem tento bod prezentoval na Chrudimském desateru. Mezi přítomnými lidmi se setkal s velkým ohlasem a nakonec v této veřejné akci zvítězil. Re-use centrum je vlastně zařízení, které by mohlo fungovat v rámci sběrného dvora a poskytovat našim občanům možnost odkoupit si za výhodnou cenu zdánlivě nepotřebné předměty, které sami zužitkují. Výtěžek z prodeje by mohl být potom použit například na provoz psího útulku a další aktivity v sociální oblasti, na které město ze svého doplácí. Tento bod je proto zakomponován do našeho programu a hodláme ho nadále aktivně podporovat.

Marek Točoň (vlevo) opět se svým bratrem Davidem na hřišti v Janderově. Oba by se rádi pokusili o jeho revitalizaci a vytvořili zde multifunkční hřiště. Další lokalita, a mnohem zajímavější, se podle nich nabízí k tomuto účelu v Píšťovech. Mohla by prý být srovnatelná s obdobnými zařízeními v krajských Pardubicích. Velkým pomocníkem v těchto záměrech je oběma městský zastupitel František Pilný (nezávislý za ANO 2011), přestože hájí barvy jiné strany. Názorná ukázka toho, že i přes rozdílnost politických dresů mohou politici spolupracovat ve prospěch občanů tohoto města. Foto: Monika Pinkasová

Multifunkční hřiště: na toto téma jsem měl schůzku s ředitelem janderovského mlýnu a podařilo se mi s ním vyjednat možnost další spolupráce. Do budoucna by mohla vzniknout díky této spolupráci na pozemcích mlýna work-outová tělocvična, inline-stezka, boulder, posezení, odpočinková zóna nebo horolezecká stěna.

Cyklostezky: v tomto ohledu je mojí snahou vybudovat síť cyklotras, které nám umožní dostat se na kole bezpečně z jednoho konce Chrudimi na druhý. To se v Chrudimi zatím příliš nedaří a cyklostezky na sebe bohužel navzájem nenavazují. Zapracujeme také na vzniku nových cyklotras, které by dávaly smysl. Na toto téma jsem již diskutoval se zástupci ZO-ČSOP Klub ochránců SPR Habrov, s nimiž chceme nadále spolupracovat podobně jako s místní akční skupinou (MAS) Chrudimsko. Jedna z věcí, co mě také zaráží, je nedostatek stojanů na jízdní kola, například u městského úřadu nenajdete momentálně ani jeden.

Máte ještě nějaké cíle, kterých chcete dosáhnout?

Jak jste si mohl všimnout, snažím se místo slibů jednat. Je třeba pečovat o potřeby občanů žijících v Chrudimi a snažit se o všestranný rozvoj území města například i tím, že umožníme výstavbu městských bytů za zvýhodněné nájemné. Byty budou určeny především mladým rodinám, kterým to umožní našetřit si peníze na koupi vlastního bydlení a přitom nežít od výplaty k výplatě, jak se to děje nyní v případě drahých developerských projektů v Chrudimi, které jsou mnohdy jedinou možností, jak si obstarat ve městě byt. Nesmíme zapomínat ani na seniory a sociálně slabší občany. Ostatně toto vše bude jeden z našich prioritních bodů v programu.

Kdy a kde se zrodil nápad kandidovat?

Kdybyste se mě zeptal před pár lety, zda budu kandidovat do městského zastupitelstva, rozhodně bych vám odpověděl, že nechci mít s politikou nic společného. Díky mým aktivitám jsem ale postupem času dospěl do stádia, kdy si myslím, že je to už nevyhnutelné. Pokud budeme sedět doma u televize a na vše si jen stěžovat, naše slova pohltí okolní zdi. Je potřeba, aby lidé, kterým záleží na naší společnosti, začali aktivně vystupovat a v tomto směru se také angažovat. Jedině tak budeme moci dosáhnout změny k lepšímu.

Chcete vzkázat něco na závěr?

Politika se tvoří od zdola, od nás obyčejných lidí. Tímto chci vzkázat všem občanům Chrudimi, aby jim letošní volby nebyly lhostejné. Zvedněme se a pojďme volit podle svého nejlepšího uvážení a svědomí. Každý hlas se počítá, a díky těmto hlasům pomůžeme novým aktivním lidem, aby mohli pečovat o naše malebné město.

Děkuji za rozhovor.

Marek Točoň rozpracoval celou síť cyklostezek v Chrudimi a v jejím okolí, které by dávaly cyklistům smysl a nemrhalo by se při jejich výstavbě zbytečně finančními prostředky. Foto: Monika Pinkasová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here