Zastupitel Moučka navrhuje prověřit penězovody VaKu a Vodárenské společnosti Chrudim a provést ve firmách audit

0
817
Foto: Pixabay.com

Městský zastupitel a předseda finančního výboru města Jaroslav Moučka (KSČM) rozeslal svým kolegům v zastupitelstvu dopis, v němž navrhuje provedení auditu ve společnostech Vodovody a kanalizace (VaK) Chrudim a Vodárenská společnost (VS) Chrudim, který by měl ukázat, zda městu neutíkají zbytečně nějaké finanční prostředky z uzavřeného obchodního vztahu se zahraničním investorem, jenž si pronajal zdejší vodu na 25 let.

Řídí představitelé města dobře obchodní společnosti?

Jak Moučka dodal, k auditu a kontrole smluv ho inspirovalo poslední veřejné zasedání městského zastupitelstva a pochybnosti o tom, zda představitelé města řídí jím zřizované obchodní společnosti dobře nebo špatně, a navrhuje v této souvislosti zároveň prověřit, jestli Vak Chrudim a VS Chrudim plní beze zbytku podmínky města vyplývající z městské vyhlášky. Souběžně s tím navrhuje prověřit, kolik peněz by musela Chrudim žádat od státního rozpočtu, pokud by se rozhodla smlouvu se zahraničním investorem vypovědět a zda se to za stávající situace městu vyplatí. Více už se dozvíte z přiloženého Moučkova dopisu.

Dopis Jaroslava Moučky kolegům zastupitelům

Vážení kolegové, k diskusi o VaK zasílám kalkulace porovnání ceny vodného a stočného a vyhlášku města č. 1/2013 o vedení technické mapy obce, čl. 4 ohlašovací povinnost vlastníka stavby, čl. 5 Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Tako kalkulace kontra vyhláška mne inspirovala k myšlence auditu a kontrole smluv a mému vystoupení na ZM 17. 9. 2018. Kde jinde, než přes penězovody hledat zdroje příjmů do rozpočtu a cesty, jak tlačit na souzněné DNS. Ať ukáže VaK a Vodárenská společnost, jak plní podmínky vyhlášky 1/2013. Je cena veřejné služby odpovídající přepočtené roční ceně z 25 let pronájmu plus výnos z dividend městu v relaci s výší pachtovného za pozemky města, kde síťové rozvody leží ve vztahu k rozpočtu? V jaké relaci platí občané, kterým ceny vody porostou k nebesům, jak předpokládá kolega Pilný a ne o inflaci, jak nám slibovala ODS a pan Libý a kolik a komu se naděluje ze zisku. Kolik budeme žádat od státního rozpočtu při výpovědi nájemní smlouvy a vyplatí se ji vypovědět a transformovat na neziskovou formu a podle nedotaženého zákona?

Opět nyní úředníci obcházejí RD pro neshody v katastru k doměření a výběr poplatků FÚ za odchylky od geometrických plánů. Co takhle je přesměrovat i na velké ryby, aby bylo vidět, zda se náhodou něco nezamlčuje, nekoná a nekryje. Pokládám tyto programové otázky a postupy auditu smluv o pronájmu na 25 let za důležité ve vztahu k programu volebních subjektů a hledání partnerů budoucí koalice. Také by neškodilo porovnat kalkulace u subjektů, které cestou pachtu nešly a pro porovnání nákladové položky přepočítat absolutní čísla na poměrové ukazatele například na % k zisku. Tyto pak ukáží, zda naši představitelé řídí město a zřizované obchodní společnosti dobře nebo špatně. Změna je bez předsudků možná a potřebná.

S pozdravem J. Moučka, předseda FV ZM

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here