Z kostela Na Resselově náměstí odpadl kus pískovce. Musela být uzavřena Komenského ulice

0
1147
Foto: Kodl Cr

V pondělí 24. září asi v 8.15 hodin obdrželi strážníci telefonické oznámení o nesprávně zaparkovaném automobilu v ulici Dr. Václava Peška, jenž bránil v průjezdu ostatním vozidlům. Hlídka oznámení prověřila a kontaktovala přítomného řidiče, který uvedl, že pouze zastavil z důvodu vykládky stavebního materiálu. Průjezdnost v daném místě byla zachována.

Stížnost na špatné parkování v ulici Čs. armády

Minutu po deváté ráno vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do ulice Čs. armády, kde měl podle oznamovatele v prostoru autobusové zastávky několikátým dnem pravidelně parkovat osobní automobil, který přijíždějícím autobusům znemožňoval vjezd do tohoto místa. Hlídka shledala, že uvedené vozidlo parkuje před označením zastávky, jeho řidič se tudíž dopravního přestupku nedopustil.

Další stížnost na parkování pod Širokými schody

V 9.54 hodin bylo oznámeno na linku 156, že pod Širokými schody nesprávně parkuje automobil. Hlídka však vozidlo na uvedeném místě nezaregistrovala a průjezdnost byla zachována.

Z kostela Na Resselově náměstí odpadl kus pískovce

Krátce před 13. hodinou kontaktoval občan strážníky s tím, že z budovy kostela na Resselově náměstí odpadl kus pískovce, jenž dopadl na chodník v Komenského ulici. Strážníci přivolali hasiče s výškovou plošinou, aby na budově posoudili míru poškození pískovcových prvků a ohrožení kolemjdoucích osob. Ve věci byl zároveň hlídkou kontaktován místní správce kostela, který vzhledem k vzniklému nebezpečí zajistil uzavření ohroženého prostoru proti vstupu osob a také umístění potřebného dopravního značení do doby, než bude hrozící nebezpečí odstraněno.

Vnuk kradl za dohledu dědy v chrudimském Albertu

Ve 13.08 hodin byli strážníci přivoláni do hypermarketu v ulici Dr. Milady Horákové, kde došlo ke krádeži zboží. V prodejně vyšlo najevo, že protiprávního jednání se měl dopustit nezletilý chlapec, a to s vědomím přítomného dědečka. Hlídka tedy událost zadokumentovala a následně spisový materiál postoupila přestupkové komisi při MěÚ v Chrudimi, která celou událost s dospělým mužem dořeší. O jednání vnuka bude informován Odbor sociálních věcí Městského úřadu Chrudim k dalšímu opatření.

Bezdomovec z Chroustovic dostal za krádež pokutu

Přibližně o dvacet minut později oznámila telefonicky ostraha supermarketu na Palackého třídě, že u nich došlo ke krádeži zboží. Strážníci v prodejně zastihli muže bez domova z Chroustovic, jenž se ke svému úmyslnému protiprávnímu jednání doznal. Hlídka s ním proto věc vyřešila uložením pokuty.

Místní žena odešla ze supermarketu s pokutou

Přesně o půl třetí odpoledne vyjeli strážníci opět do supermarketu na Palackého třídě, kde došlo k další krádeži. Tentokrát byla osobou podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku místní obyvatelka, jež se ke svému jednání hlídce rovněž doznala, a proto i její počínání bylo vyřešeno uložením pokuty.

Dvě parkovačky po udání občana ve Štěpánkově ulici

O půl čtvrté odpoledne se do služebny městské policie dostavil občan, aby oznámil, že ve Štěpánkově ulici parkují neoprávněně některé automobily. Hlídka tedy ulici prověřila a za stěrače dvou vozidel umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Stížnost na nedodržování rychlosti ve Škroupově ulici

V 15.39 hodin občan telefonicky informoval strážníky o tom, že při průjezdu Škroupovou ulicí řidiči automobilů často překračují maximální povolenou rychlost. Hlídka oznámení prověřila a v ulici určitou dobu setrvala, avšak žádné takto jedoucí vozidlo tam v té době nezaregistrovala.

Dašickou ulicí směrem od Vestce běželi dva koně

Několik minut před 16. hodinou kontaktovala strážníky žena s tím, že Dašickou ulicí směrem od Vestce běží dva koně. Hlídka v ulici ani v jejím okolí však tato zvířata nezaregistrovala.

Hlídka strážníků vykázala z čekárny bezdomovce

Po 20. hodině byli strážníci přivoláni na nádraží ČD v ulici Čs. armády, kde se v čekárně určené pro cestující zdržoval bezdomovec, jenž obtěžoval ostatní. Hlídka tohoto místního obyvatele, jenž nikam necestoval, z čekárny vykázala.

Před domem ve Škroupově ulici ležel bezdomovec

Ve 21.43 hodin bylo oznámeno na linku 156, že před domem ve Škroupově ulici leží bezdomovec. Strážníci tohoto muže zastihli sedícího na zemi, avšak orientovaného místem i časem. Poté se posadil na nedalekou lavičku. O chvíli později hlídka u budovy zaregistrovala dalšího sedícího muže, jenž byl rovněž orientován místem i časem, a jak uvedl, pouze zde dočasně odpočíval z důvodu zdravotních problémů s dolními končetinami. Zajištění lékařského ošetření, či pomoc strážníků však odmítl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here