František Pilný: Na Skřivánku je možné stavět až po vyřešení dopravy a se svobodnou volbou projektu každého domu

0
1805
Starosta města Ing. František Pilný, MBA. Foto: Sandra Nováková

Pozemků na výstavbu bydlení nemá Chrudim dostatek a mnoho lidí, kteří by mohli stavět, utíká do okolních obcí. I proto je třeba vyřešit možnost zástavby v lokalitě Skřivánek. Nikoliv však tak, jak se o tom uvažovalo v minulosti. „Jako první je potřeba v této lokalitě vyřešit dopravu. Současnou zástavbu protíná jediná úzká silnice a ta nemůže stačit pro počet obyvatel, který se tu měl podle soudobých plánů usídlit. Naopak podle nás by se měl celý záměr přehodnotit a plánovaný počet domů v této lokalitě výrazně snížit,“ domnívá se lídr kandidátky hnutí ANO 2011 a nezávislý kandidát František Pilný. Sám vychází z toho, že na Skřivánku vyrostl a více než 25 let tady žije.

Developer chtěl pozemky koupit za směšně nízkou cenu

V celé kauze sehráli v minulosti velkou roli občané Chrudimi, kteří se semkli do občanského sdružení Skřivánky. Jejich hlas nezapadl a dopomohl k tomu, že se plánovaná výstavba stovek bytů a desítek rodinných domků zatím neuskutečnila. Prodej pozemků byl přitom již zastupitelstvem schválen, ale nedošlo k sepsání kupní smlouvy. Ceny za městské pozemky byly navíc až směšně nízké a mnoho občanů Chrudimi se právem ptalo, proč má město levně prodávat pozemky investorům. Přitom jiné pozemky, které potřebovalo v té době vykoupit, byly za několikanásobně vyšší cenu. Logicky poté zazněly návrhy, ať město samo nechá zpracovat veškeré potřebné studie a své pozemky rozprodá jednotlivým zájemcům, kteří zde postaví rodinné domy. Naštěstí se tak díky tlaku veřejnosti podařilo, že zastupitelstvo města prodej schválený v roce 2008 pozastavilo.

Investor nabízel pouze možnost unifikovaných domů

„Domníváme se, že jsme měli pravdu i v dalších námitkách. Investor, který chtěl sám zastavět celý prostor, nabízel jen možnost vybrat si z konkrétních unifikovaných domů. Jsme však pro to, aby si lidé mohli svobodně zvolit projekt svého domu a zda si ho nechají postavit, nebo si ho postaví sami,“ myslí si občané Skřivánku. „Celý záměr zástavby lokality Skřivánek je tak potřeba důkladně přehodnotit a spolu s odborníky najít co nejlepší řešení,“ navrhuje René Němeček. Podle něj by této lokalitě mělo nové vedení radnice věnovat dostatečnou pozornost. Možnosti dopravního napojení se musí například naddimenzovat a nikoliv poddimenzovat. Myslet se musí i na napojení lokality na MHD a na dostatečný prostor pro veřejné zelené plochy i odpočinkové zóny. Ve stávajícím Skřivánku navíc chybí dětské hřiště a prostory pro další volnočasové aktivity, toto by mohlo vzniknout zde, v rámci nové výstavby nebo alternativně v prostoru ploché dráhy.

Chceme dál spolupracovat s občany žijícími na Skřivánku

„Mnohem více budeme před rozhodováním v orgánech města využívat komisí rady a výborů zastupitelstva, zde hlavně výborů osadních. Vždy se budeme při jednáních návrhy a podněty komisí a výborů zabývat a přijímat k nim usnesení. Budeme se snažit do příprav všech závažnějších rozhodování zapojit občany města, ať již veřejným projednáváním, anketami, nebo případně i formou místního referenda. Přestože město i úřad pravidelně doma i v zahraničí získávají různé ceny, budeme se i v tomto případě ptát občanů a hledat cesty k zajištění jejich spokojenosti. Pro aplikaci na tento případ – zástavba lokality Skřivánek – bude hnutí ANO 2011 spolupracovat se sdružením Skřivánky a občany Skřivánku za účelem najití co největší shody ohledně nové výstavby na Skřivánku,“ říká závěrem kandidát na starostu města František Pilný.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here