Tomáš Zdražil: Podfinancované mateřinky vychovávající naši budoucnost

0
870
Foto: Pixabay.com

Tomáš Zdražil, který zde už hodnotil stav dětských hřišť v Chrudimi, se pustil také do rozboru zdejších mateřských škol a po konzultacích s několika vedoucími pracovníky chrudimských mateřinek dospěl k závěru, že jsou školky i přes probíhající rekonstrukce podfinancované, protože bylo navyšování jejich rozpočtů vedením města v poslední době sníženo.

Navyšování rozpočtů mateřských škol (MŠ) v Chrudimi bylo sníženo konkrétně z tři a půl na dvě procenta. Podle některých ředitelů MŠ by si však vedení města mělo uvědomit, že investice do mateřinek nejsou investicemi určenými pro zábavu, které by přišly vniveč, nýbrž jde o investice do dětí v období, kdy do sebe vstřebávají nejvíce informací pro život.

Nervozita mezi řediteli, akce bez efektu a rozvoz jídel

V ředitelnách mateřinek je rovněž patrná nervozita z postupu vedení radnice při výběru ředitelů. Ti jsou totiž voleni vždy na šestileté období, avšak nikoli podle jednotného klíče. Město má totiž možnost připravit výběrové řízení pro další období, anebo ponechat ve funkci stávajícího ředitele. Podle mínění řady z nich by bylo nejspravedlivější systém výběru ředitelů sjednotit a připravit pro všechny uchazeče stejné podmínky.

V mateřinkách citlivě reagují také na akce v režii města, které děti mohou navštívit nebo se do nich zapojit. Podle pedagogů je však třeba lépe zvažovat, které akce mají potenciál děti oslovit a jsou pro jejich vývoj potřebné, anebo zůstávají bez výchovného efektu a slouží zcela jinému, například propagačnímu účelu některých politiků.

Velmi diskutabilní je zároveň myšlenka vedení města vybudovat pro všechny MŠ v Chrudimi jednu centralizovanou kuchyni a dovážet do jednotlivých mateřinek hotová jídla. Někteří pedagogové jsou toho názoru, že jde o velmi špatnou úvahu, která by dětem neprospěla.

Rekonstrukce po etapách zatěžují život v mateřinkách

Na druhé straně je však kvitována s povděkem skutečnost, že nejsou ředitelé MŠ zatěžováni investičními akcemi (rekonstrukcemi) a provádí je za ně město. Bohužel je systém těchto investic podle pedagogů nesystémový a větší investice by si zasluhovaly kvalitnější přípravu a provedení. Život v mateřinkách například velmi zatěžují opravy po etapách anebo v delších časových úsecích. Daleko efektivnější by tedy bylo provádět celkové rekonstrukce najednou. Také drobné investice nejsou prý řešeny podle přání většiny chrudimských MŠ. Učitelé si však pochvalují spolupráci se Soběslavem Duškem z investičního odboru a s Janou Stehlíkovou z finančního odboru. S ostatními odbory města je prý však komunikace problematická.

Děti jsou naše naděje a měly by dostávat přednost

„Pro mne jako nezávislého pozorovatele by bylo vhodné vytvořit samostatný rozpočet pro investice v mateřských a základních školách, navýšený na dostatečnou hladinu. Je totiž třeba si uvědomit, že ve školách vyrůstají naše naděje na lepší zítřky a tudíž by měly dostávat přednost před investicemi, které nám život v Chrudimi pouze zpříjemňují,“ míní Tomáš Zdražil.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here