„Chceme na radnici zavést mnohem větší otevřenost a prosadit místní referenda,“ říká Pavel Štěpánek, lídr Pirátské strany

0
1359
Lídr chrudimských Pirátů Pavel Štěpánek. Foto: Česká strana pirátská

Co si myslíte o projektu Zdravé město a místní Agenda 21? Na prvý pohled to vypadá, že Chrudim patří v oblasti trvale udržitelného rozvoje k nejlepším: sbírá ocenění a třeba starosta Řezníček se pro jedno vydal až do Jižní Koreje, nebo později do Spojených arabských emirátů. Mám však dojem, že tyto dobré výsledky jsou spíše formální a do každodenního života běžného obyvatele se konkrétně nepromítají. Jinými slovy, že jde o málo muziky za hodně peněz.

Sdílím částečně váš názor. Mě hodně mrzí, že je na vedlejší koleji komise pro životní prostředí, která vůbec nefunguje. A protože se touto oblastí navenek a snad i doopravdy zabývá projekt Zdravé město, domnívám se, že ta komise není činná hlavně kvůli němu. A samozřejmě ty výjezdy některých reprezentantů Chrudimi do zahraničí jsou diskutabilní – zvlášť když je částečně financuje radnice. Nevím přesně, jak je projekt nastavený a jak je nákladný: město je na tyto informace skoupé, k občanům se nedostávají. Ale troufnu si říct, že bychom ho přezkoumali a případně upravili.

Na jednom webovém portálu zaměřeném na Chrudim mě nedávno zaujal článek Jakuba Valenty, v němž se pokouší o stručného průvodce politickým děním pro tápajícího občana – voliče. O Pirátech redaktor bez jediného důkazu konstatuje, že máte nekonkrétní program. Připusťme, že to myslí upřímně, a zkuste odpovědět na otázku: Na základě jakých pasáží, kapitol nebo tezí ve vašem programu mohl pan Valenta dospět k tomuto názoru?

Jediné vysvětlení, které se mi nabízí, je, že náš program vůbec nečetl nebo skončil hned u úvodního odstavce. Stačí si program jen zběžně projít, a zjistíte, že je naopak plný konkrétních věcí jako participativní rozpočtování, místní referenda, registrování dotazů lidí pro zastupitelstvo, přímé přenosy na internetu z jednání zastupitelstva, zmodernizování on-line úřední desky, internetový rozklikávací rozpočet města nebo digitalizace veřejné správy. Stručné vysvětlení pojmu participativní rozpočtování: sami občané přicházejí se záměry, které by bylo dobré ve městě realizovat, a sami o nich také hlasují a rozhodují.

I kapitola o takzvaném chytrém městě (smart city) přináší spoustu konkrétních nápadů, například chytrou lampu pouličního světlení nebo zřízení bezpečné a důstojné cyklodopravy, Za zmínku také stojí inspirativní kapitola o odpadovém hospodářství.

V povolební strategii uvádíte, že podpora Pirátské strany jakékoli radě města „je podmíněna tím, že do ní nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční či jinak pochybnou historií“. Z této podmínky pro mě vyplývá předpoklad, že si nejspíš myslíte, že takovíto lidé už dnes v městské radě působí. Coby novinář nemám rád obecnosti, a tak se ptám: Které zastupitele považujete za nekompetentní nebo s podezřelou minulostí a z jakých důvodů?

Ta věta je ve strategii uvedena jako obecný pirátský princip a zamýšlena jako závazek do budoucnosti vůči našim voličům. Ale pokud mám být opravdu konkrétní, je to pan Málek, který by podle mého názoru neměl být na postu čtvrtého, neuvolněného místostarosty. Dostává za to nemalé peníze a ještě ke všemu ani nemusí chodit na jednání městské rady. Jako politik mluví na zastupitelstvu jen tehdy, když je tázán, a to velmi stroze. Navíc jeho předvolební kampaň je plná podprahových zpráv… A když europoslanec Tomáš Zdechovský proklamuje, že pan Málek je schopný věci měnit a šetří Chrudimi desítky milionů korun, tak mě by zajímalo, ve kterých konkrétních případech tyhle sumy ušetřil. Nikoho dalšího v současné městské radě si však netroufnu jmenovat.

Pirátská strana se zatím neprojevuje jako skupina radikálů chtějících všechno od základu změnit. Proto je namístě otázka pro vás možná překvapivá: Co se podle vás radnici za uplynulé volební období nejvíc podařilo? Co nejprospěšnějšího udělala pro obyvatele města?

Pan starosta i rada řídí město poměrně setrvačně. Ale nemůžu říct, že by to dělali vyloženě špatně. A my rozhodně netvrdíme, že se musí všechno od základů změnit. Velkým úspěchem je určitě dokončení silničního obchvatu, kde město hrálo důležitou roli. Konečně, po dvaceti letech jednání, ten obchvat máme! Oceňujeme i velmi dobrý přístup Chrudimi ke vzdělávání: kvalitní alternativní školství nám nejspíš závidí celý kraj. A předpokládám, že je to i zásluhou městské rady a starosty. Taky se mi zamlouvají některé plány, které město má: už přípravou nezbytné dokumentace a podkladů udělalo dost pro to, aby se v blízké budoucnosti začala stavět sportovní hala či rekonstruovat ta stávající, nebo aby se brzy vybudoval sjezd k areálu městských sportovišť.

V jakých záležitostech naopak radnice nefunguje uspokojivě?

Evidentně pokulhává informační otevřenost města k občanům ve významných věcech, jako je třeba financování některých projektů, klíčová rozhodování o změnách v územním plánu či rozhodnutí prodat výdělečnou část Vodovodů a kanalizací Chrudim zahraniční firmě. Mnoha lidem taky citelně chybí internetové živé přenosy z jednání zastupitelstva. Vesměs jde o jednoduše proveditelné věci, které nestojí moc peněz, ale bohužel tady není dobrá vůle města. I stávající úřední deska je nepřehledná a v online verzi není uživatelsky příjemná. Ani oficiální webovky města nejsou moc přívětivé…

Radnice velmi málo komunikuje s občany při rozhodování o záležitostech, které se jich přímo týkají. Typickým příkladem je postup při povolování soukromé výstavby rezidenčního bydlení pod Kopanicí: místo aby město vyzvalo obyvatele této lokality k diskusi tím, že nechá vylepit plakáty, otiskne výzvu v Chrudimském zpravodaji a rozešle jim úřední dopis, jen zveřejnilo nevýrazné oznámení v málo sledované úřední desce.

Pirátům rozhodně nestačí pouhé dodržování právních předpisů, zákona, vyhlášky či nařízení. My chceme na radnici zavést mnohem větší otevřenost, chceme s občany diskutovat, ptát se jich na názor, chceme jim umožnit, aby se podíleli na všech klíčových rozhodnutích. Místní referendum bychom použili třeba v otázce vybudování nové sportovní haly nebo při posuzování výstavby velkých bytových domů na soukromých pozemcích v těsné blízkosti pozemků městských, kterým tak hrozí výrazné znehodnocení. Hodláme se také zabývat dosavadní koncepcí tištěného Chrudimského zpravodaje, protože v něm dosud neměla opozice v zastupitelstvu ani občané s kritickými názory téměř žádný prostor.

Dalším nedostatkem je, že město zapomíná na mladé lidi: kromě tradiční Loutkářské Chrudimi vytvořilo každoroční festival Zlatá Pecka, ale obě tyhle akce jsou hlavně pro starší skupinu obyvatel. Mládež jezdí za zábavou do Pardubic nebo na venkovské taneční zábavy. Jistě, v posledních několika letech tady dobře funguje rockový R-klub, ale to je na druhé největší město v kraji málo.

Za velký problém považuji také nevhodně nastavenou sociální práci se střední věkovou skupinou. Vzrůstá v ní drogová závislost, hlavně na alkoholu, a stále větší potíže jsou s bezdomovci. Proto je zapotřebí, aby se terénní pracovníci víc zaměřili na lidi od 26 do zhruba 60 let.

Napsal: Miloš Pelikán

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here