Na Resselově náměstí vlétl nečekaně chlapíkovi do auta drozd

0
652
Drozd stěhovavý. Foto: Pixabay.com

Ve středu 17. října o půl desáté dopoledne se do služebny městské policie dostavila žena vyššího věku, jež požádala hlídku o zjištění adresy československých vojenských kasáren, jež se nachází v některém přístavním městě ve Francii. Na základě této zvláštní žádosti ženy strážníci kontaktovali jejího syna, jenž uvedl, že mamince se v poslední době vybavují živé vzpomínky z mládí, což podle stanoviska lékaře není důvod k její léčbě, či jiným opatřením. Protože byl muž v uvedenou dobu pracovně vytížen, hlídka jeho maminku doprovodila do jejich nedalekého společného bydliště.

Nesprávně zaparkovaný automobil před garáží

V 10.55 hodin byli strážníci přivoláni do Svěchyňovy ulice, kde před jednou z místních garáží nesprávně parkoval cizí automobil. Před příjezdem hlídky však toto vozidlo jeho řidič přeparkoval a přestupkové jednání tak nebylo zjištěno.

U kruhové křižovatky v blízkosti Lidlu ležel bezdomovec

Několik minut po poledni obdrželi strážníci telefonické oznámení o muži ležícím v parčíku u okružní křižovatky v Poděbradově ulici. Tento místní bezdomovec, jenž byl orientován místem i časem a zdravotně v pořádku, se po příjezdu hlídky s její pomocí posadil na nedalekou lavičku, kde zůstal sedět.

Parkovačka za stání v jiném pruhu v Hálkově ulici

Ve 12.29 hodin vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do Hálkovy ulice, kde nesprávně zaparkovaný automobil zasahoval zadní částí do jízdního pruhu. Hlídka tedy za stěrač tohoto vozidla umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Drozd vlétl na Resselově náměstí do zaparkovaného auta

Po půl čtvrté odpoledne se do služebny městské policie dostavil občan, aby strážníkům předal odchyceného drozda, jenž na Resselově náměstí vlétl do jeho zaparkovaného automobilu. Hlídka o chvíli později nezraněné zvíře vypustila během hlídkové činnosti zpět do volné přírody.

Žena nestála o návštěvu podnapilého muže

V 16.11 hodin bylo oznámeno na linku 156, že do ubytovny v Moravské ulici přišel podnapilý muž, jenž zde hodlal navštívit ubytovanou ženu. Ta však o jeho návštěvu nestála, muž ale odmítl ubytovací zařízení opustit. Hlídka po příjezdu zastihla dotyčného na odchodu z ubytovny.

Černá skládka v areálu garáží v Malecké ulici

Krátce po půl šesté večer informoval strážníky občan o tom, že v areálu garáží v Malecké ulici zaregistroval odložený dřevěný odpad. Hlídka na místě pořídila fotodokumentaci, věc zadokumentovala a celá věc bude předmětem jejího dalšího šetření.

Přestupková komise bude řešit případ vyhrožování

Přibližně o hodinu později kontaktoval strážníky občan s tím, že mu ve Svěchyňově ulici vyhrožoval jiný muž a požádal o řešení této události. Hlídka s oznamovatelem sepsala zápis o podaném vysvětlení, celou věc zadokumentovala a následně spisový materiál postoupila k dořešení přestupkové komisi při MěÚ v Chrudimi.

Bezdomovec kradl v supermarketu v ulici SNP

Několik minut před 20. hodinou byli strážníci přivoláni do supermarketu v ulici SNP, kde došlo ke krádeži zboží. V prodejně hlídka zastihla podezřelého bezdomovce, jenž se ke svému úmyslnému jednání doznal, a proto s ním byl přestupek vyřešen uložením pokuty.

Propadlý chodník ve Vrchlického ulici okolo kanalizace

Ve 23.17 hodin volal na linku 156 místní občan s tím, že u jedné z prodejen ve Vrchlického ulici zaregistroval propadlý chodník okolo kanalizace. Strážníci oznámení prověřili a shledali, že došlo k propadnutí části chodníku z důvodu havárie na vodovodním potrubí. Následně přivolali pracovníky Vodárenské společnosti Chrudim, kteří místo zabezpečili, aby nedošlo k úrazu kolemjdoucích osob. Poté hlídka odjela.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here