Kaplička ve Vestci byla kompletně zrestaurována. Náklady na opravy přesáhly 400 tisíc korun

0
1334
Nově zrestaurovaná kaplička v místní části Vestec. Foto: Město Chrudim, tiskový odbor

Kompletní rekonstrukce poutní kapličky ve Vestci, menší sakrální stavby na okraji chrudimské místní části, je po třech letech postupných prací dokončena. Letos se práce zaměřily na interiér, restaurování silně poškozených fresek a úpravy terénu.

Kaple byla původně zasvěcena svatému Josefovi

„Kaple byla podle dostupných informací původně zasvěcena svatému Josefu. Proto také v interiéru kaple symbolicky připomeneme jeho atributy, sekeru a pilu,“ říká chrudimský starosta Petr Řezníček (SNK ED). Atributy svatého, uspořádané do tvaru kříže, jsou uměleckým kovářem provedeny negativně v kovové nástěnné desce. U kapličky nechalo město už loni zhotovit posezení. „Lavičky prostor vhodně doplnily, vzniklo tak místo důležité i pro současný život obce,“ dodává Řezníček.

Kaple symbolicky připomíná atributy svatého Josefa – sekeru a pilu. Foto: Město Chrudim, tiskový odbor

Obnovené kapličce požehnal chrudimský arciděkan Heblt

Jednoduchá barokní kaple čtvercového půdorysu stojí na západním konci obce. Postavena byla v 18. století, některé prameny uvádějí rok 1741. Práce na opravách byly rozděleny do tří etap. V první etapě byla předloni staticky zajištěna klenba, vyměněn krov a střešní krytina, obnovy se dočkal také kovový kříž na hřebeni střechy. Loni nechalo město opravit plášť kapličky a úpravou prošel i okolní terén. Obnovené poutní kapličce bylo i požehnáno chrudimským arciděkanem Jiřím Hebltem.

Pardubický kraj přispěl dotacemi v celkové výši 130 tisíc korun

Náklady na třetí etapu oprav činily celkem 180 000 Kč včetně DPH a realizoval ji restaurátor Zdeněk Šmahel. Čtyřiceti tisíci přispěl Pardubický kraj z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji, zbytek uhradilo město z vlastních zdrojů. Celkové náklady na opravu kapličky ve všech fázích dosáhly částky 437 000 korun, dotacemi se Pardubický kraj podílel v celkové výši 130 000 Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here