Kdo může za vážné zranění ženy s trvalými následky na chodníku v ulici Na Ostrově? Firma, nebo město?

0
1493
Takto rozházený a nebezpečný zůstal před více než čtyřmi lety chodník po zásahu živanické firmy FiberTech v ulici Na Ostrově. Město se od toho po tragédii, k níž tu došlo, sice distancovalo, ale nepodniklo nic, aby ochránilo svoje občany před zraněním. Stejně tak se neomluvilo pozůstalým, přestože o stavu chodníku vědělo několik měsíců a nijak ho nezabezpečilo. K tomu by teď podle starosty Pilného dojít už nemělo. Vymínil si totiž, že ČEZ po rozkopání takového chodníku postaví hned zcela nový. Foto: Roman Zahrádka

Kauza rozbitého chodníku v ulici Na Ostrově, na kterém došlo k vážnému zranění ženy s trvalými zdravotními následky a k několika dalším drobnějším zraněním chodců, nabírá zajímavý spád. Město Chrudim a firma FiberTech ze Živanic na Pardubicku, která zde prováděla stavební práce, se totiž vzájemně obviňují z toho, kdo za daný stav může.

Tvrzení města jsou zavádějící a zkreslená, tvrdí jednatel

Do redakce Novin Chrudim dorazil v této souvislosti dopis od jednatele FiberTech, s.r.o. Miloše Houfa, v němž se ohrazuje proti údajně nepravdivým tvrzením radnice, která se mají dotýkat jména a dobré pověsti uvedené společnosti, jež byla převzata z oficiálních stránek města a zveřejněna v článku „Město začalo opravovat chodník v ulici Na Ostrově, na němž došlo k těžkému úrazu ženy“. Podle Houfa jsou tvrzení města zavádějící a zkreslená.

„Ve dnech 4. 6. 2018 až 29. 6. 2018 jsme prováděli úpravy telekomunikační sítě společnosti CETIN. Tato společnost má k pozemkům, na kterých je umístěn chodník v ulici Na Ostrově, věcné břemeno, a patřičné kroky, ke kterým nás opravňuje zákon o elektronických komunikacích, jsme tak prováděli oprávněně. Po dokončení prací jsme chodník uvedli do stejného stavu, v kterém byl tento chodník předtím. Bohužel již předtím byl chodník ve stavu nezpůsobilém, a to minimálně od doby oprav plynového potrubí jinou společností na jaře tohoto roku. Následně jsme obdrželi dodatečně nařízené technické podmínky stanovené Odborem investic Městského úřadu v Chrudimi, které byly naprosto neodpovídající prováděným pracím. Dle těchto měl být chodník na naše vlastní náklady nově vydlážděn zámkovou dlažbou, jejíž provedení by odpovídalo nákladům ve výši min. 500.000 Kč. Poté probíhalo vyjednávání s městem Chrudim, kdy se město nakonec uvolilo přispět na nový chodník částkou ve výši 50.000 Kč. Nová dlažba je tak nyní v ulici Na Ostrově pokládána na náklady společnosti FiberTech s.r.o. s uvedeným příspěvkem města Chrudim,“ píše doslovně ve svém dopise Miloš Houf.

Místo dopadu zraněné ženy na uvolněnou dlažbu. Foto: Roman Zahrádka

Situace měla být řešena jako havarijní stav, ohrazuje se město

Město na Houfův dopis reagovalo následujícím sdělením, které vypracovala Kamila Myšková z Odboru investic MěÚ Chrudim. „Uvádíme na pravou míru vyjádření firmy. V květnu t. r. nás upozornil občan na jámu před bytovým domem čp. 152 v ulici Na Ostrově. Po obeslání vlastníků a správců inženýrských sítí jsme zjistili, že zde probíhala oprava telekomunikačních zařízení pro Českou telekomunikační infrastrukturu a. s. Tyto práce prováděla firma FiberTech s. r. o. ze Živanic. Dne 15. května nám Česká telekomunikační infrastruktura a. s. přislíbila, že práce budou dokončeny do následujícího týdne. To se bohužel nestalo, naopak jsme zjistili, že jsou nově rozkopány i chodníky podél plotu společnosti CENTRUM BUS Chrudim s. r. o. Na jednání 28. června předložila firma FiberTech s. r. o. dokumentaci, ze které vyplývalo, že pokud nebylo možné opravit zařízení ´zafoukáním´ do trubek (tedy bez zásahu do povrchu komunikace), měla být situace řešena jako havarijní stav, který se dle zákona musí hlásit majiteli pozemku, tedy městu Chrudim. Byl stanoven postup konečných úprav povrchů a po podání žádosti o vstup do pozemků města jsme 20. července dodatečně stanovili technické podmínky k zásahu do komunikace. Jelikož náprava nebyla zjednána v brzkém termínu, bylo na 31. srpen svoláno další jednání, kde zástupce FiberTechu sdělil, že se jim nedaří sehnat firmu s volnou kapacitou pro opravu chodníku. Na základě požadavku města na povrch chodníku tedy Odbor investic odbornou firmu zajistil, ze svého rozpočtu zámkovou dlažbu typu šedá parketa uhradil a firma FiberTech zaplatila zadláždění. Pro informaci – na jaře 2018 v uvedeném úseku oprava plynového potrubí neprobíhala. Realizována byla u bytových domů čp. 709 – 712. Inženýrské sítě v chodníku podél společnosti CENTRUM BUS Chrudim s. r. o. se řešily v minulých letech, kdy byla dlažba přeložena v celé šíři chodníku,“ říká doslova Kamila Myšková.

Podle všeho si tedy budeme muset na vyřešení sporu mezi městem a živanickou firmou o to, kdo z nich má pravdu, ještě nějaký čas počkat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here