Dosluhující starosta Řezníček nebude řídit ustavující schůzi zastupitelstva. Ujmou se toho nejstarší a nejmladší zastupitel

0
1390
Foto: Kodl Cr

V pondělí 5. listopadu od 16 hodin se koná ve Velkém sále chrudimského Muzea veřejné ustavující zasedání nově zvoleného městského zastupitelstva, které bude projednávat celkem deset bodů programu. Svým způsobem půjde z pohledu města o historickou událost. Jednak proto, že v zastupitelstvu zasednou dva nové politické subjekty (Chrudimáci a Piráti), a zejména proto, že se očekává po dlouhých osmadvaceti letech výrazná obměna politické garnitury v Chrudimi.

Šalamounské řešení kanceláře tajemníka MěÚ Chrudim

Možná i proto nebude proti všem zvyklostem schůzi řídit dosluhující starosta Petr Řezníček (SNK ED), ani žádný z bývalých místostarostů. Kancelář tajemníka MěÚ proto vyřešila věc šalamounsky, když se rozhodla zahájením schůze pověřit nejstaršího ze zastupitelů Pavla Kobetiče (ODS) a jejím zakončením naopak nejmladšího městského zastupitele, Daniela Lebdušku z České pirátské strany. Žádná z politických stran a hnutí v Chrudimi neměla proti tomuto řešení výhrady a tak se občané dočkají nezvyklého protokolu veřejné schůze.

Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Chrudim

1. Slib zastupitelů
2. Určení ověřovatelů, zapisovatelky, skrutátorky, schválení programu zasedání
3. Složení návrhové komise
4. Stanovení počtu členů Rady města Chrudim, počtu místostarostů a určení funkcí, pro které budou tito členové dlouhodobě uvolněni
5. Volební řád
6. Složení volební komise
7. Volba starosty
8. Volba místostarostů
9. Volba dalších členů Rady města Chrudim
10. Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here