Pátým starostou v novodobé historii města se stal František Pilný. Vystřídal Petra Řezníčka

0
1870

Ustavující městské zastupitelstvo zvolilo v pondělí 5. listopadu krátce před 17. hodinou v zaplněném Velkém sále Muzea nového chrudimského starostu, kterým se stal František Pilný (nezávislý za ANO 2011). Krátce na to potvrdilo do funkce prvního místostarosty Petra Lichtenberga (Chrudimáci) stejně jako dva neuvolněné místostarosty Pavla Štěpánka a Aleše Nunváře (oba Piráti). Záhy zvolilo i nové radní.

Tohle není žádná kolonie ani dobyté území, hřímal bývalý starosta

Pro každého z nich hlasovalo vždy 16 zastupitelů, zatímco ostatní z SNK ED, ODS a Koalice pro Chrudim byli shodně proti. Zvolení nového vedení města přitom předcházelo poměrně emotivní vystoupení bývalého starosty Petra Řezníčka (SNK ED), který si řekl o slovo lusknutím prstů a aniž čekal na mikrofon jako ostatní jeho kolegové v zastupitelstvu, vyskočil za řečnický pult na pódiu, aby vytkl Pilnému jeho návrh, kterým se dožadoval rozšíření bodů programu schůze o volbu finančního a kontrolního výboru bez předchozího projednání s opozicí. „Tohle není žádná kolonie ani dobyté území, abyste tímto způsobem řešili vztahy mezi koalicí a opozicí. Považuji to za selhání základních demokratických principů na úrovni obce. Takhle spravovat město si představit neumím,“ uvedl Řezníček na adresu nové radniční koalice.

Během ustavujícího zasedání městského zastupitelstva se hlasovalo veřejně i tajně. Foto: Kodl Cr

Řezníček přirovnal taktiku nové koalice k Šimkovi s Grossmannem

Obdobně si zastupitel Řezníček počínal ještě dvakrát, kdy si bral slovo za řečnickým pultem, ačkoliv se dopředu vzdal funkce řídícího schůze, kterou přepustil Pavlu Kobetičovi (ODS), aby nejprve vystoupil proti návrhu koaličních stran na rozšíření počtu radních ze sedmi na devět členů, což je maximální možný počet radních v Chrudimi. „Před čtyřmi lety bylo třeba vyjít vstříc ČSSD a nyní tato potřeba není. Proto jsem pro zachování počtu sedmi radních,“ namítal bývalý starosta v reakci na situaci, kterou na začátku minulého volebního období umožnil a na základě níž mělo město mezi sedmi radními čtyři neuvolněné místostarosty. Hned vzápětí si vzal Řezníček slovo za pultem potřetí, až byl z publika napomínán, že by měl vyčkat na mikrofon jako ostatní ze zastupitelstva. „Minulá koalice byla kritizována za to, že utrácí. Proto jsem pro počet dvou uvolněných místostarostů,“ reagoval na Pilného, který předložil k hlasování návrh na jednoho uvolněného místostarostu a dva neuvolněné. „Tento model bude o 1 070 000 korun dražší. Byl by za to nový chodník od Tesca až k nemocnici,“ podotkl znovu Řezníček a parafrázoval přitom baviče Šimka s Grossmannem a jejich scénu „Nechci slevu zadarmo“. Navrch ještě přidal postřeh, že spolu s koalicí hlasují takřka vždy ve shodě i oba zastupitelé KSČM. „Slyšeli jsme tu slova o transparentnosti a otevřenosti. Jak snadno se zapomíná,“ dodal Řezníček s určitým patosem a přislíbil, že už nebude chodit za řečnický pult.

Nově zvolené vedení města ve společnosti tajemníka Chmelíka a zastupitele Kasala za řečnickým pultem. Foto: Kodl Cr

Nový starosta poprosil o potlesk pro svého předchůdce

Situaci zklidnil až nově zvolený starosta František Pilný, který nejprve děkoval chrudimským občanům i zastupitelům za jejich podporu, a zároveň se pozastavil nad slovy svého předchůdce. „Jsem překvapen tím, co tady říkal. I tak bych mu chtěl poděkovat za 28 let odvedené práce. Udělal za tu dobu jistě mnoho dobrého. Proto prosím o potlesk pro pana Řezníčka,“ vyzval všechny přítomné v sále. Vzápětí přišlo další vstřícné gesto nového starosty, když upustil od svého požadavku, aby se hlasovalo o obsazení finančního a kontrolního výboru města, které nebylo předjednáno s opozicí. Bude se o něm tedy hlasovat až v prosinci. Snad největší překvapení přišlo s návrhem Františka Pilného na nové odměňování neuvolněných členů městského zastupitelstva, který byl schválen jednomyslně napříč celým politickým spektrem. Podle tohoto klíče budou neuvolnění místostarostové pobírat místo možný 39 000 Kč měsíčně pouze 30 tisíc korun, městští radní místo 8700 Kč 3000 korun, předsedové výborů místo 4000 Kč jen 2300 korun měsíčně, členové výborů místo 3600 Kč pouze 1500 korun a zastupitelé místo 2180 Kč měsíčně pouhou tisícovku. Tím se náklady na režii vedení města podstatně sníží a nebudou dosahovat hrozivého čísla, před nímž varoval Řezníček.

Zleva František Pilný s Janem Čechlovským při krátké poradě během volební procedury. Foto: Kodl Cr

Nechceme Chrudimi škodit, jen pootočit kormidlo jiným směrem

„Chtěl bych říct jménem všech čtrnácti zastupitelů současné koalice, že všichni milujeme Chrudim a nikdo z nás jí nechce škodit, jak tu zaznělo, jen chceme nastavit kormidlo jiným směrem. Chci být současně starostou všech sedmadvaceti zastupitelů i všech Chrudimáků, a rád bych, aby bylo vidět, že se v Chrudimi něco děje. Současně bych chtěl vyzvat pana bývalého starostu i všechny bývalé místostarosty, aby nám předali agendu co nejdříve a dokázali tak, že myslí svoje slova vážně,“ řekl Pilný v reakci na Řezníčkova slova, v nichž přirovnal město k dobře seřízeným švýcarským hodinkám, které se mohou jakýmkoli neodborným zásahem zastavit. „Nejde nám o dobyté území. Nevznikli jsme za tímto účelem, ale čistě na programových průnicích. Jde nám o blaho všech,“ uzavřel smiřlými slovy ustavující zasedání městského zastupitelstva starosta Pilný, který se stal v novodobé historii po Jiřímu Novému (ODS, US-DEU), Ladislavu Libému (ODS), Janu Čechlovskému (ODS) a Petru Řezníčkovi (SNK ED) pátým starostou města.

Video: Kodlc Chrudim
Zdroj: YouTube.com

Nově zvolený starosta města František Pilný během rozhovoru s redaktorem Českého rozhlasu. Foto: Kodl Cr

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here