Začalo odbahnění Matičního jezera v Pardubicích. Potrvá dva roky

0
989
Matiční rybník v Pardubicích. Foto: Magistrát města Pardubice, tiskový úsek

Město získalo dotaci na odbahnění Matičního jezera. O tom, že je třeba jezero zbavit stoletých sedimentů se hovoří již řadu let, až nyní ale město získalo na revitalizaci vodní plochy dotaci z OPŽP. Práce budou trvat dva roky.

Práce za více než 20 milionů potrvají dva roky

„Celkové náklady budou, podle smlouvy o dílo, zhruba 20,17 milionů korun (včetně DPH), dotace EU by měla být 17,2 milionu. Z vlastních zdrojů tak město zaplatí necelé tři miliony korun,“ říká primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011).

Práce začnou již v listopadu a potrvají dva roky. Kvůli ochraně ohrožených živočichů, kteří zde žijí, budou rozděleny na dvě etapy. Během první etapy v roce 2019 bude jezero odbahněno a na březích bude instalována první vrstva břehových odvodňovacích vaků, včetně dřevěných palisád. Na duben a srpen 2020 je naplánována druhá etapa odbahnění, během níž bude na březích instalována druhá vrstva vaků, a budou provedeny terénní úpravy. Konečná modelace břehů, včetně osázení, pak bude probíhat od září do listopadu 2020.

Vytěžený sediment poslouží ke zpevnění břehů

„Bahno bude odtěženo sacím bagrem a uloženo do textilních odvodňovacích vaků, které propustí vodu ven, ale už ji nenasáknou zpět. Tyto vaky budou rozmístěny kolem břehů a vytvoří v rámci regenerace podklad pro úpravu trávníků. Možnost využít tuto techniku a odbahnit jezero za pomoci vaků je pro nás velkou výhodou, jelikož sediment se nemusí nikam odvážet a poslouží ke zpevnění břehů,“ uvádí náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO 2011).

Na dně Matičního jezera, které vzniklo před více než sto lety oddělením slepého ramena řeky Chrudimky, je podle geodetického výzkumu na 14.000 metrů krychlových sedimentů. Pokud by nános bahna nebyl částečně odtěžen, mohlo by jezero zaniknout. Již dnes je prakticky zarostlé stulíkem utlačujícím ohrožené lekníny, které bývaly ozdobou vodní plochy. Letité nánosy proto budou z části odstraněny (zhruba ze 40 procent), budou obnoveny biologické vlastnosti jezera a stabilizovány erozí poškozené břehy.

Projekt odbahnění je rozdělen na dvě etapy

Sediment zůstane v jižní části jezera, která bude koncipována jako litorální pásmo. Tvar a struktura dna tu bude upravena tak, aby se pozvolna měnila hloubka vody a nedocházelo ke střídání mělčin a tůněk. Tím budou vytvořeny vhodné podmínky pro ryby a obojživelníky, ale i pro vodní ptactvo. Sediment se nebude těžit ani v místě výskytu chráněných leknínů. Břehy budou rozčleněny vložením různě svažitých partií, které umožní bezproblémový pohyb živočichů mezi vodním prostředím a souší. Zachovány zůstanou také okolní stromy, průřezem budou upraveny pouze keře.

Projekt odbahnění je rozdělen na dvě etapy proto, aby během prací nebyl zasažen biotop a nedošlo k ohrožení živočichů, kteří zde žijí, včetně ohrožených druhů skokana skřehotavého a zeleného. Vzhledem ke způsobu jejich života je možné provádět těžení sedimentu pouze ve dvou termínech, a to od března do dubna a od srpna do listopadu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here