Městský úřad v Chrudimi zavedl pro sluchově postižené občany službu Tichá linka

0
602
Foto: Pixabay.com

Městský úřad Chrudim vyšel vstříc potřebám sluchově postižených občanů a zavedl službu Tichá linka, která umožňuje online tlumočení do znakového jazyka nebo online přepis mluvené řeči. Návštěvy a komunikace s úřadem se tak neslyšícím a osobám se sluchovým postižením výrazně usnadní. Úřad navíc disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka. Obojí se uskutečnilo díky spolupráci s obecně prospěšnou společností Tichý svět.

Aplikace na tabletu spojí postiženého s tlumočníkem

„V naší práci se dostáváme do kontaktu se specifickými cílovými skupinami včetně sluchově postižených klientů. Náš úřad je díky Tiché lince zase o krok blíže klientům,“ říká vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Chrudim Radka Pochobradská. Služba je nyní dostupná v budově městského úřadu v Pardubické ulici 67 v rámci provozní doby úřadu.

Člověk se sluchovým postižením může přijít na městský úřad, kde se prostřednictvím aplikace Tichá linka na tabletu spojí s tlumočníkem. Pracovníci úřadu jsou zároveň připraveni klienta doprovodit na příslušný odbor, kde potřebuje řešit své záležitosti, a zajistit mu spojení s Tichou linkou. „Pokud neslyšící klient navštíví jakékoliv pracoviště Městského úřadu Chrudim, úředníci sami zavolají zástupce Odboru sociálních věcí nebo zástupce klientského servisu, který přijde za nimi,“ vysvětluje postup vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci Ivana Málková.

Zprostředkování hovorů s lékařem, školou nebo rodinou

Online tlumočení probíhá tak, že tlumočník a neslyšící se spojí prostřednictvím video hovoru, neslyšící znakuje, tlumočník jeho sdělení tlumočí do mluveného jazyka úředníkovi a to, co úředník řekne, přetlumočí do českého znakového jazyka neslyšícímu. On-line přepis je určen pro osoby se sluchovým postižením, které dobře ovládají psaný český jazyk, a vyhovuje jim písemná komunikace. Neslyšící si mohou přes Tichou linku zajistit online přepis telefonického nebo konferenčního hovoru. Online přepis probíhá tak, že se neslyšící a přepisovatel spojí prostřednictvím chatu. Neslyšící píše do chatu a přepisovatel zprávy přečte úředníkovi.

Tichá linka se hodí i v případě, když neslyšící potřebuje zprostředkovat hovor s lékařem, dalšími úřady, zaměstnavatelem, školou nebo rodinou. Linka je dostupná prostřednictvím webové aplikace www.tichalinka.cz nebo jako aplikace pro mobilní telefony. Tato služba je zdarma v provozu čtyřiadvacet hodin denně. Poskytuje ji společnost Tichý svět, která se na pomoc lidem se sluchovým postižením specializuje už jedenáct let.

Projekt Bezbariérová komunikace pro neslyšící

Město Chrudim se zavedením Tiché linky zapojilo do projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící, který je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Ve stejném operačním programu díky projektu Podpora sociální práce v obci Chrudim a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností také absolvovala sociální pracovnice z oddělení sociální prevence a pomoci zmíněný kurz znakového jazyka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here