Obyvatelka paneláku na Palackého třídě si stěžovala na ženu samoživitelku, že nezvládá svoje děti. Prověří ji sociálka

0
520
Ilustrační foto: Pixabay.com

Ve čtvrtek 8. listopadu v 7.09 hodin informovala žena strážníky o zraněném holubovi, jehož zaregistrovala před peněžním ústavem v Široké ulici. Hlídka tedy zvíře vyzvedla a telefonicky domluvila jeho umístění do záchranné stanice živočichů. Před jeho předáním pracovníkům stanice však holub uhynul.

Sousedské rozepře ve Vlčnově neberou konce

Po desáté dopoledne požádal o příjezd strážníků do Vlčnova místní obyvatel z důvodu neshod se sousedem. Oznamovatel hlídce po příjezdu sdělil, že zaslechl svého souseda, kterak mluvil se sousedkou, a jelikož během tohoto rozhovoru soused hovořil hlasitě a vulgárně, domnívá se, že hovořil právě o něm. Strážníci přestupkové jednání v tomto případu neshledali a poté odjeli.

Bezdomovec ležící před supermarketem v ulici SNP

V 15.11 hodin volala na linku 156 ostraha supermarketu v ulici SNP s tím, že před jejich prodejnou leží na zemi bezdomovec. Po příjezdu strážníků dotyčný muž již stál na nohou a procházel se. Hlídka odsud muže vykázala.

Hádka mezi mužem a ženou ve Slatiňanech

Před 19. hodinou vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do Slatiňan, kde mělo docházet ke vzájemnému napadání mezi mužem a ženou. Po příjezdu hlídky vyšlo najevo, že mezi uvedenými osobami došlo k nedorozumění a následně ke slovní rozepři. Nikdo z nich dalšího šetření nežádal, proto strážníci odjeli.

Samoživitelku s dětmi přijde prověřit sociálka

V 19.25 hodin bylo strážníkům oznámeno podezření, že obyvatelka konkrétního bytu v panelovém domě na Palackého třídě nezvládá výchovu svých dětí, jelikož děti doma často křičí a pláčou. Matka dětí strážníkům sdělila, že o své děti pečuje sama, avšak jejich výchovu zvládá. Protože v uvedené době byl v jejím bytě klid a vzhledem k tomu, že hlídka není kompetentní k posouzení celé věci, bude podezření oznámeno pracovníkům sociálního odboru při MěÚ v Chrudimi k dalšímu opatření.

Převoz agresivního pacienta do nemocnice

Po 22. hodině požádal strážníky o spolupráci operátor záchranky, protože jeho posádka vyjela ošetřit agresivního muže do sídliště Na Rozhledně. Vzhledem k tomu, že agresivního pacienta bylo třeba dopravit do nemocnice a ošetřit jej, hlídka doprovodila zdravotníky při jeho převozu sanitním vozem a následně setrvala v nemocnici i během jeho ošetření. Poté odjela.

Opilý cyklista u supermarketu v ulici SNP

O půl jedenácté večer bylo oznámeno prostřednictvím linky 156, že se u supermarketu v ulici SNP pohybuje podnapilý muž s jízdním kolem. Hlídka prověřila uvedené místo i jeho okolí, avšak muže nezaregistrovala.

Strážníci vykázali z nemocnice bezdomovce

Ráno po půl páté vyjeli strážníci do Václavské ulice, kde v areálu nemocnice zaregistroval personál spícího bezdomovce. Hlídka tohoto místního obyvatele po probuzení vykázala.

Parkovačka za stání v zákazu v Malecké ulici

Několik minut poté obdrželi strážníci oznámení o nesprávně parkujícím automobilu, který řidič zaparkoval v Malecké ulici v místě s vodorovným dopravním značením žluté barvy. Hlídka tedy za stěrač tohoto vozidla umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here