Předchozí vedení města vystavilo své nástupce dalšímu více než stomilionovému zadlužení a hrozbě nemalých sankcí

0
1388
Foto: Pixabay.com

Nové vedení města prověřuje stav jednotlivých odborů na radnici a zároveň zjišťuje jejich chystané výdaje v příštím období. Jak se nyní ukazuje, předchozí vedení přichystalo svým nástupcům nemalé starosti s více než stomilionovým zadlužením, jež půjde nutně na vrub městské pokladny. Po téměř 45 milionech, které jsou určeny na projekt dopravního terminálu, bude zapotřebí zaplatit dalších 57 milionů korun za nevyhovující kanalizaci v místní části Medlešice. Jde přitom o roky neřešený problém, za který Chrudimi hrozí velké finanční sankce, a to už v poměrně krátké době.

Poměrně prekérní situace pro nové vedení města

Jak je to možné? Majitelé rodinných domů v Medlešicích, kteří zde získali v průběhu 70. a 80. let minulého století platné stavební povolení na novostavby a septiky s přepadem, vypouštějí splašky z těchto septiků do Jesenčanského potoka, odkud se dostávají přímo do obce Blato, která si na to roky stěžuje. Chrudim proto už nezíská další možnou výjimku a buď vybuduje v Medlešicích do roku 2020 novou kanalizaci, nebo se musí připravit na to, že bude platit vysoké částky za pokuty, které si nemůže dovolit. Pro nové vedení města, které zamýšlelo investovat do úplně jiných věcí, než je dopravní terminál, který neřeší situaci s nedostatečným parkováním u nádraží, či stále odsouvaný problém s kanalizací v Medlešicích, je to poměrně prekérní situace.

Není jisté, zda bude včas projektová dokumentace

„Momentálně se zpracovává na kanalizaci v Medlešicích projektová dokumentace. Jak se ale ukazuje, bude poměrně velký problém ji včas dokončit. Musíme proto doufat, že dostaneme ještě nějakou výjimku, alespoň na několik měsíců, než se na Chrudim začnou vztahovat sankce za to, že vypouští splašky do potoka,“ konstatuje starosta města František Pilný (nezávislý za ANO 2011). Podle něj nelze tuto povinnost přenést ani na samotné občany Medlešic. „Nejde o samotu, ale o regulérní místní část města s asi 550 obyvateli, na což pamatuje Zákon o čistírnách odpadních vod,“ vysvětluje starosta Pilný. V případě, že by šlo o samotu, by totiž taková povinnost přešla na občany, kteří by si tak na své náklady museli pořídit každý samostatnou čističku odpadních vod, jež vyjde zhruba na 100 tisíc korun. To ale není případ Medlešic.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here