Zastupitelé města se sejdou k prvním řádnému zasedání. Čeká se ostrá výměna názorů k rozpočtu a některým investicím

0
459
Zleva František Pilný s Janem Čechlovským při krátké poradě během volební procedury v zastupitelstvu. Foto: Kodl Cr

V pondělí 10. prosince od 16 hodin se koná v zasedací místnosti Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici v prvním poschodí této budovy první řádné zasedání městského zastupitelstva, které je přístupné všem chrudimským občanům, neboť jde o veřejnou schůzi.

Prosadí se Řezníček do finančního či kontrolního výboru?

Na programu je tentokrát dvaadvacet bodů, z nichž patrně nejzajímavější bude schvalování rozpočtu města na příští rok, který připravovala ještě předchozí radniční koalice, nebo volba nového finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města, o jejichž vedení si na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva ve Velkém sále Muzea hlasitě řekl bývalý starosta a současný zastupitel Petr Řezníček (SNK ED). Je ale možné, že se najdou vhodnější adepti, pro které zastupitelé nakonec zvednou ruku. Zajímavé bude rovněž sledovat debatu o některých investičních akcích, které významně zatíží městský rozpočet.

22 bodů programu pondělní schůze zastupitelstva

1.
Návrh rozpočtového opatření č. 17/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
2.
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci ze dne 31. 5. 2018 pro Mama klub Chrudim, z.s.
3.
Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2019
4.
Zásady používání finančních prostředků z rozpočtové položky „Ošatné“ rozpočtu města Chrudimi
5.
Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2018 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
6.
Finanční výbor a kontrolní výbor Zastupitelstva města
7.
Aktualizace Koncepce školství města Chrudimi na období 2018 – 2028
Akční plán na rok 2019
8.
Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace
9.
Akční plán rozvoje města Chrudimi na rok 2019
10.
Návrh názvu ulice ve městě Chrudim
11.
Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
12.
EMAS – přezkoumání vedením 2016 a 2017
13.
Určený zastupitel
14.
Odkanalizování Medlešic na ČOV Chrudim
15.
Souhlas s demolicí staveb ve vlastnictví města Chrudim
16.
Nebytový prostor č. 791/17, Chrudim IV – bývalý kryt CO
17.
Michalský park – smlouva o bezúplatném převodu, zřízení služebností a předkupního práva
18.
Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim
19.
Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“
20.
Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci při opravách markýzy a souvisejících úpravách v objektu Chrudim, Čs. Partyzánů čp. 8
21.
Informace o činnosti Rady města Chrudim
22.
Všeobecná rozprava

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here