Iniciativa obyvatele Gorkého ulice ohledně parkování se nesetkala s pochopením spoluobčanů

0
576
Foto: Pixabay.com

Ve středu 5. prosince v 8.11 hodin volal na linku 156 obyvatel Gorkého ulice s tím, že ve své dopisní schránce nalezl písemnost podepsanou jedním z místních obyvatel, v níž vyzývá majitele automobilů z uvedené ulice, aby od prvního ledna parkovali svá vozidla v ulici výhradně na pravé straně komunikace. Svoji žádost v textu zdůvodnil větší úsporou parkovacího místa. Oznamovatel se dotázal strážníků, zda je toto sdělení závazné, a požádal, aby městská policie autora textu kontaktovala a zjistila jeho záměr. Operátor městské policie oznamovateli sdělil, že se v uvedené věci nejedná o závazné rozhodnutí odboru dopravy a s největší pravděpodobností šlo o soukromou žádost autora písemnosti. Ten také následně hlídce sdělil, že pro svůj záměr ohledně parkování nezvolil nejvhodnější řešení, proto bude s uvedenou prosbou kontaktovat spoluobčany v budoucnu osobně a svůj plán každému vysvětlí.

Stížnost na bezohledné řidiče u MŠ Strojařů

Přibližně o deset minut později upozornila strážníky žena na to, že u MŠ Strojařů parkují někteří bezohlední řidiči své automobily na chodníku přímo u plotu školky a rodiče, kteří se v ranních hodinách vodí své děti, nemohou použít chodník a musí vstupovat do vozovky, kde riskují střet s projíždějícími vozidly. Hlídka oznámení prověřila, avšak v uvedené době tam žádný takto parkující automobil nezaregistrovala. Na místě budou proto strážníci v nadcházejících dnech provádět kontroly a nesprávné parkování řešit.

Propadlý chodník v Havlíčkově ulici

V 10.57 hodin byli strážníci přivoláni do Havlíčkovy ulice, kde občan zaregistroval propadlý chodník. Současně s hlídkou se na místo dostavili pracovníci Technických služeb Chrudim, kteří přijeli závadu odstranit.

Pasažér místní dopravy odmítal opustit autobus

Krátce po poledni požádala o příjezd strážníků řidička autobusu MHD, jež dojela na konečnou stanici linky, kde jeden z cestujících odmítl vozidlo opustit. Přítomné hlídce následně tento muž z Třebechovic uvedl, že nebyl řidičkou seznámen s trasou autobusu a plánoval vystoupit na jiném místě. Po vzájemném vysvětlení situace cestující vystoupil z autobusu a odešel pryč.

Občan přišel ohlásit strážníkům krádež obuvi

Ve 14.25 hodin se do služebny městské policie dostavil občan a ohlásil krádež obuvi, k níž došlo téhož dne ve sportovním zařízení v Široké ulici. Strážníci událost zadokumentovali a následně spisový materiál včetně kamerového záznamu neznámého pachatele předají k dořešení přestupkové komisi Městského úřadu v Chrudimi.

Notorický zloděj z Chroustovic opět přistižen při krádeži

Po půl páté odpoledne vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení na Palackého třídu, kde došlo v supermarketu ke krádeži zboží. Přítomný podezřelý muž bez domova z Chroustovic se ke svému úmyslnému jednání doznal, přesto hlídka neřešila jeho přestupek proti majetku na místě, nýbrž událost zadokumentovala a následně věc postoupí k dořešení přestupkové komisi městského úřadu.

Nevhodné chování mládeže před nádražní budovou

V 16.51 hodin oznámil prostřednictvím linky 156 občan, že před budovou nádraží ČD v ulici Čs. armády postává skupinka mládeže a chová se nevhodně. Hlídka oznámení prověřila, avšak tyto lidi nikde nezaregistrovala.

Strážníci vykázali od ubytovny opilce, kterého odmítala vpustit jeho matka

V 17.05 hodin obdrželi strážníci oznámení o muži, který kopal do vstupních dveří ubytovny v Moravské ulici. Strážníci v tomto člověku zjistili místního muže, jenž hodlal v ubytovně navštívit svoji matku. Ta jej však z důvodu požití alkoholu odmítla do budovy vpustit. Hlídka tedy muže odsud vykázala.

Pes odchycený v sídlišti Na Rozhledně skončil v útulku

Po půl šesté večer byli strážníci přivoláni do sídliště Na Rozhledně, kde místní obyvatelka odchytla volně pobíhajícího psa. Hlídka zvíře většího vzrůstu od ženy převzala a dopravila do útulku v Sečské ulici, kde bylo umístěno do připraveného kotce.

Z bytového domu v ulici Dr. Václava Peška vycházel dým

V 17.49 hodin informoval strážníky obyvatel bytového domu v ulici Dr. Václava Peška, že z okna přízemního bytu vychází dým, neboť uvnitř zřejmě došlo k požáru. Strážníci dým nezaregistrovali, přesto kontaktovali obyvatele bytu. Ten uvedl, že právě na sporáku připravuje pokrm, ale že k požáru v jeho bytu v žádném případě nedošlo. Po tomto sdělení hlídka odjela.

Bezdomovec se schovával ve vestibulu České spořitelny

Před půl osmou večer volal na linku 156 občan s tím, že v budově České spořitelny na Palackého třídě zaregistroval v prostoru u bankomatu ležícího bezdomovce. Hlídka tohoto muže bez domova z Chroustovic z objektu vykázala.

Parkovačka za stání na chodníku v sídlišti U Stadionu

Ve 21.55 hodin vyjeli strážníci do sídliště U Stadionu, kde u jednoho z domů parkoval automobil na chodníku. Hlídka tedy za stěrač tohoto vozidla umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Dvě parkovačky po upozornění občana v Malecké ulici

Krátce před půl dvanáctou v noci obdrželi strážníci telefonické oznámení o nesprávně parkujících automobilech, které jejich řidiči zaparkovali v Malecké ulici na místě s vodorovným dopravním značením žluté barvy. Hlídka proto na tato dvě vozidla umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here