Stezka pro pěší v parku Střelnice byla dočasně zprůchodněna. Další části parku zůstávají uzavřeny

0
540
Foto: Kodl Cr

Město nechalo dočasně zprůchodnit stezku pro pěší vedoucí parkem Střelnice, kde momentálně probíhá revitalizace zdejšího náhonu. Původně měla přitom být zcela uzavřena od 19. listopadu až do 22. dubna 2019. Neznamená to však, že k úplné uzavírce stezky pro pěší v budoucnu nedojde. Naopak – je počítáno se závazným termínem, kdy si to vyžádají práce, jež zde zahájila firma Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim.

Do poloviny února bude probíhat odvoz nánosů bahna

Úplná uzavírka stezky pro pěší nastane v termínu od 2. ledna do 15. února. Nejprve bude totiž nutné v době od 2. ledna do 21. ledna zpřístupnit náhon těžké mechanizaci, a poté od 15. ledna do 15. února dojde již k samotnému odvozu nánosů bahna ze dna tohoto až doposud neudržovaného ramene řeky Chrudimky. „Pokud bude během uvedeného období zřejmé, že práce budou probíhat kvůli klimatickým podmínkám s menší intenzitou, nebo se je naopak podaří provést v dřívějším termínu, bude stezka pro pěší veřejnosti opět zpřístupněna. Jestliže se tak stane, budeme o tom veřejnost včas informovat,“ říká mluvčí radnice Aleš Prokopec. Vzápětí však upozorňuje, že nebude otevřen celý park, pouze uvedená komunikace, neboť budou i nadále probíhat práce v korytě nebo na nábřežních zdech, proto budou tyto části parku pro veřejnost uzavřeny jako doposud.

Celou zakázku revitalizace pokryje státní dotace

Chrudimská společnost Vodní zdroje Ekomonitor zahájila práce na městské zakázce revitalizace náhonu v parku Střelnice za 11 513 510 Kč bez DPH. Na akci se bude zároveň podílet firma VaK Chrudim částkou 647 584 Kč bez DPH kvůli potřebným přeložkám kanalizačního a vodovodního potrubí. Realizace stavby by měla být ukončena příští rok v dubnu. Město pokryje celou zakázku z dotace Operačního programu Životní prostředí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here