Valentova konspirační teorie o cenzuře radnice je nepravdivá. Bylo třeba vyhovět nové právní úpravě

0
553

Není žádným tajemstvím, že Chrudimské noviny, a speciálně Jakub Valenta, nejsou příznivě nakloněny novému vedení města v čele s chrudimským starostou Františkem Pilným (nezávislý za ANO 2011) a hledají nejrůznější záminky k tomu, jak je před občany očernit. Naposledy se tak stalo v článku „Zmizela videa z jednání zastupitelstva. Vedení města něco tají?“, v němž bylo autorem doslovně lživě uvedeno, že „cenzura toku informací z radnice nyní postoupila na novou příčku“, a dává to do souvislosti s dvěma videozáznamy z jednání městského zastupitelstva, které dočasně zmizely z internetu.

Ke stažení obou videí došlo z podnětu městské úřednice

Věc má však daleko prozaičtější charakter než Valentova konspirační teorie o radniční cenzuře, kterou si bohužel, jak u něho bývá zvykem, neověřil a opět pálil ostrými od boku, aniž domyslel důsledky svého konání. O vysvětlení, proč byla obě videa z veřejné schůze na čas stažena, jsme proto požádali kompetentní osobu, kterou je městská úřednice Lenka Šiklová, jež je na MěÚ Chrudim pověřena ochranou osobních údajů. Právě z jejího podnětu došlo ke stažení videí a jejich částečné úpravě. Vzhledem k tomu, že šlo tentokrát během schůze městských zastupitelů o několikahodinový maraton, byla i náročnější úprava obou záznamů, což si přirozeně vyžádalo nějaký čas.

Zákon ukládá za povinnost dotčené osoby anonymizovat

„Vyhodnotili jsme videozáznam z jednání zastupitelstva, a došli k závěru, že některé osoby či údaje o nich je nutné anonymizovat, a to i s ohledem na novou právní úpravu (GDPR). Zákon totiž ukládá za povinnost dotčené osoby anonymizovat, zvláště za situace, kdy na zasedání aktivně nevystupují a bylo o nich mluveno. Mám tím například na mysli vystoupení pana Romana Málka, který v části záznamu hovoří o tom, kde dotčená osoba žije a dává tím v podstatě návod k tomu, kde ji v rejstřících dohledat. Proto jsme dospěli k tomu, že osoby, o nichž se na videu hovoří, mohou být jednoznačně identifikovatelné ve spojení s dalšími veřejně dostupnými osobními údaji,“ odpovídá na dotaz Novin Chrudim Lenka Šiklová.

Co chtějí Chrudimské noviny zjišťovat, když už označily viníka?

My jen dodejme, že jsou obě videa opět dostupná bez ohledu na to, co podle Jakuba Valenty zjišťují Chrudimské noviny. Daleko důležitější je, že nové vedení radnice plní předvolební slib, který dalo občanům, a nehází klacky pod nohy autorům videa jako předchozí radniční koalice vedená Petrem Řezníčkem (SNK ED), když nechala vyvést ze zasedací místnosti Piráty, kteří se snažili napoprvé občanům schůzi zprostředkovat na internetu. Nyní je situace naprosto opačná, protože si radnice videozáznam sama objednala, aby mohl být k dispozici všem, kteří o to v Chrudimi projeví zájem a nemají čas účastnit se odpoledních veřejných schůzí městského zastupitelstva. Obě videa přikládáme.

Video: Kodlc Chrudim
Zdroj: YouTube.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here