Město nechá přezkoumat smlouvu s Dagmar Peckovou, která mu zakazuje zveřejňovat financování festivalu Zlatá Pecka

0
1130
Foto: Dagmar Novotná

Setkání občanů u oválného stolu se starostou města v Muzeu začínají být daleko zajímavější než zdlouhavá, procedurálně nudná veřejná zasedání městského zastupitelstva. Je to zejména proto, že hlavní slovo zde mají obyvatelé Chrudimě a nikoli politická či úřednická hantýrka. Dalším faktorem, který přitahuje pozornost veřejnosti, je bezesporu obměna vedení chrudimské radnice, od kterého si teď mnozí ve městě slibují změnu dosavadního stylu vládnutí. Od toho se také odvíjí uvolněnější atmosféra mezi diskutujícími a politiky, než tomu bylo v minulosti.

Lednové setkání překonalo návštěvnický rekord

Prozatím poslední setkání starosty města Františka Pilného (nezávislý za ANO 2011) s občany se uskutečnilo ve středu 2. ledna a opět překonalo návštěvnický rekord. Občané se totiž ke stolu nevešli a opticky zaplnili takřka celou restauraci. Dali tak zapomenout na hrstku lidí, která sem chodila diskutovat s bývalým starostou Petrem Řezníčkem (SNK ED). Možná i proto nebyl starosta Pilný sám a doprovázeli ho také první místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci) nebo neuvolněný místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti). Seděla mezi nimi i vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim Jana Stehlíková. Do publika přišel rovněž diskutovat již zmíněný zastupitel Řezníček nebo bývalý první místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD). Po jeho boku seděl též vedoucí Chrudimské besedy Jiří Kadeřávek, což byla neklamná známka toho, že se bude hned na úvod diskutovat o hudebním festivalu Zlatá Pecka, a o tom, zda je či není pro město přínosem.

Převážná část zúčastněných občanů vyjadřovala u oválného stolu názor, že pokud město nemá zasíťované pitnou vodou všechny domácnosti, vyřešenou kanalizaci v Medlešicích, má rozbité chodníky, na kterých dochází i k těžkým úrazům, a schází mu peníze na další potřebné investice, nemělo by prozatím investovat do nákladných hudebních festivalů. Foto: Dagmar Novotná

Je správné, že město nesmí zveřejnit veřejné výdaje?

Občané, kteří se zúčastnili prosincové schůze, chtěli totiž znát ekonomickou rozvahu této akce, na které finančně participuje město v řádu několika stovek tisíc korun, na základě čehož starosta Pilný minule diskutujícím přislíbil, že donese konkrétní čísla, které mu měla obstarat úřednice Jana Stehlíková. Jak se ale ukázalo, nic z toho nebude možné. Alespoň ne pro tuto chvíli. Město totiž s hlavní protagonistkou festivalu, operní pěvkyní Dagmar Peckovou, už dříve uzavřelo smlouvu, na základě které se zavázalo, že nesmí být zveřejňovány věci spojené s financováním festivalu. Restaurací zaznělo po této informaci hlasité: „Hanba!“ Situaci se snažil uklidnit starosta Pilný, který uvedl, že nechce riskovat další případný soudní spor s Dagmar Peckovou o to, co řekl, nebo neřekl. „Poprosím vás o strpení, protože i my chceme, aby byla akce transparentní, a chceme vědět, kam jdou naše peníze. Smlouvu dáme proto přezkoumat právníkům, zda je v souladu se zákonem, a jestli je správné, když město nesmí zveřejňovat svoje veřejné výdaje,“ odpověděl občanům starosta. Jeho informaci záhy doplnil Pavel Štěpánek: „Naší snahou je s Dagmar Peckovou se sejít a domluvit, i když to teď odmítá. Chceme festival uspořádat, protože vážná hudba nikdy nezestárne, a neradi bychom, aby festival skončil kvůli sporu o jednu fotku.“ Na základě této věty se řídící schůze, městský zastupitel Richard Herbst (nezávislý za ANO 2011) zeptal všech přítomných, zda si někdo nepřeje být během schůze focen. Všichni byli pro focení.

Starosta: pokračovat chceme, ale potřebujeme k tomu i druhou stranu

Další část debaty byla už vyhrocenější, to když jeden z diskutujících připomněl, že je festival Zlatá Pecka soukromá akce a proč by prodělek z ní mělo nést na svých bedrech město. „Já nemám vodu kvůli tomu, že se peníze cpou do nějakého festivalu,“ pronesla jedna z přítomných žen, aby zdůraznila, že ne všechny chrudimské domácnosti jsou ve městě napojeny na pitnou vodu. To ale namíchlo zastánce festivalu, kteří to označili za demagogické míšení problémů a připomněli, že kultura nebude nikdy stoprocentně výnosná. Stejně tak zazněla poznámka, že Dagmar Pecková údajně vystupovala v Chrudimi za dvě třetiny obvyklého honoráře a platila ze svého veškerou reklamu na Zlatou Pecku. „Vedeme tu akademickou debatu, aniž známe konkrétní čísla,“ snažil se utnout debatu na toto téma starosta Pilný. „Pokračovat ve festivalu chceme, musíme k tomu mít ale i druhou stranu. Uvidíme, kam se vše posune. Záležitost nabrala na obrátkách a já nemám zájem na tom, abychom si něco vzkazovali přes média. Já tedy ne,“ podtrhl další svůj výstup starosta města. Do debaty poté zasáhl jeho předchůdce Řezníček, aby zmínil rok 1991, kdy se na radnici debatovalo o tom, zda je pro město ekonomicky zajímavá či nezajímavá Loutkářská Chrudim a dodal, že by prý řada měst po festivalu Zlatá Pecka sáhla všemi deseti.

Ne všichni se ale zajímali o hudební festival Zlatá Pecka. Spíš je trápil neuspokojivý stav cyklostezek ve městě, které nedávají smysl, nebo nedostatečné možnosti parkování v Chrudimi, a to i v nově zrekonstruovaných lokalitách, k nimž došlo za minulého vedení radnice. Foto: Dagmar Novotná

Rozhodnou o festivalu Chrudimáci v referendu?

Diskuze na téma Zlaté Pecky byla nakonec ukončena konstatováním, že nejprve dojde k přezkoumání smlouvy, která městu zakazuje zveřejnit svoje výdaje do festivalu a jejich konkrétní využití. Stejně tak bylo naznačeno, že když letos nedojde k uspořádání Zlaté Pecky, přichystá Chrudim dramaturgicky na rok 2020 jiný hudební festival bez účasti Dagmar Peckové a ve zcela jiném duchu. Stejně tak je možné, že se stane festival Zlatá Pecka předmětem prvního referenda v Chrudimi, které by mohlo být uspořádáno souběžně s volbami do Evropského parlamentu a které by mělo odpovědět na to, zda se festivaly tohoto druhu s ohledem na výši svých nákladů městu vyplatí či nikoli.

Další schůzka se starostou se koná 6. února v Galerii Muzea

Kauzu budeme tedy dál sledovat, stejně tak zveřejníme další projednávané dotazy chrudimských občanů při setkání se starostou města. To další se uskuteční ve středu 6. února od 17 hodin v Galerii v Muzeu, tedy na jiném místě s ohledem na vzrůstající počet lidí, kteří chtějí debatovat s novým vedením radnice. Do Galerie se dostanete stejným venkovním vstupem jako do restaurace, uvnitř budovy se dáte vpravo a potom vstoupíte do prvních dveří vlevo. Všichni občané města jsou vítáni.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here