Stovky pardubických domácností pomáhaly zjišťovat magistrátu dopravní chování ve městě

0
1040
Foto: Magistrát města Pardubice, tiskový úsek

Od září 2017 do loňského května probíhal v Pardubicích průzkum dopravního chování. Na vybrané zvonky domácností zvonili tazatelé, kteří mimo jiné zjišťovali odkud, kam a jakým dopravním prostředkem obyvatelé Pardubic a okolí cestovali. Průzkum bude sloužit jako jeden z významných podkladů pro komplexní dopravní plán města, tzv. Plán udržitelné městské mobility. Zaměřuje se dopravu hromadnou, pěší, cyklistickou i motorovou a jejich vzájemnou součinnost.

Primátor poděkoval občanům za spolupráci

„Na průzkum jsme se pečlivě připravovali, aby se s posbíranými informacemi po jejich analýze dále pracovalo a hlavně dlouhodobě a komplexně. Bez komunikace s občany města by ale takový průzkum nevznikl, chtěli bychom proto v první řadě poděkovat všem obyvatelům Pardubic a okolí, kteří ochotně dopravní průzkum vyplnili,“ říká primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011), který byl u procesu zadání průzkumu.

Dotazník vyplnilo celkem 1610 domácností

Sběr informací v domácnostech osobně zajišťovali pracovníci odborné agentury. Dotazník vyplnilo celkem 1610 domácností. Dotazovány byly 1004 domácnosti v Pardubicích a 606 domácností z obcí z okolí krajského města. Hranice okolních obcí byla stanovena odbornou metodikou. „Obdobné dotazování probíhalo už před pěti lety a výsledky jsou opět velmi uspokojivé -dopravní chování Pardubanů je stále výborné, pouze pro jednu třetinu svých cest využívají automobil,“ uvádí Martin Ptáček z odboru hlavního architekta, který se svými kolegy průzkum tvořil. Vysoký podíl cest vykonávají lidé pěšky (31 %), prostřednictvím MHD (22 %), nebo na kole (14 %). Detailní informace o výstupech z dopravního průzkumu budou ve formě seriálu postupně sdílena prostřednictvím Radničního zpravodaje a facebookové stránky města.

Průzkum bude mít pozitivní vliv na dopravu ve městě

„Získané informace o dopravním chování obyvatel budou sloužit jako jeden z významných podkladů pro vytvoření důležitého plánu dopravy města, přesněji Plánu udržitelné městské mobility ´SUMP´. Tento dokument se bude vytvářet po dobu příštích dvou let a do jeho tvorby budou zasahovat samozřejmě odborníci, ale bude také projednáván se širokou veřejností,“ dodává náměstek pro dopravu Petr Kvaš, který se aktivně podílí na přípravě zadání tohoto projektu. Cílem tohoto plánu je vytvoření komplexního balíku opatření, která budou mít pozitivní vliv na dopravu v Pardubicích. Plán dopravy je rovněž posuzován z hlediska životního prostředí a bude také důležitý pro získávání evropských financí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here