Pardubice vybírají lokalitu pro nový domov seniorů

0
1049
Foto: Magistrát města Pardubice, tiskový úsek

V Pardubicích v současné době chybí pobytové kapacity pro seniory, kteří aktuálně potřebují celodenní péči, a žádostí o přijetí do domovů pro seniory stále přibývá. Město proto hledá lokalitu vhodnou pro výstavbou nového objektu. Nyní má hotovou analýzu šesti vytipovaných lokalit, z nichž jako nejvhodnější se jeví areál veterinární kliniky ve Štrossově ulici nebo pozemky Pardubického kraje přímo navazující na areál Domova pro seniory U Kostelíčka.

Nejvhodnější místo ve Štrossově ulici u veterinární kliniky

Pardubice patří podle věku obyvatel mezi nejstarší města v ČR. „V této souvislosti jsme již požádali Pardubický kraj o zařazení požadavku Sociálních služeb města Pardubic, spočívající v navýšení počtu lůžek v pobytových sociálních službách pro seniory o 200 míst do aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Tuto potřebu vnímáme velmi silně, obzvláště v situaci, kdy kraj díky potřebné humanizaci Domova pro seniory v Přelouči snížil kapacitu lůžek na Pardubicku o 150 míst,“ říká náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku města Jakub Rychtecký (ČSSD). Potřeba navýšení kapacit pobytových sociálních služeb vyplývá i dlouhodobě z Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2017 až 2020. „Ze zpracované analýzy možných lokalit, kam nové zařízení umístit, jsou podle závěrů odborného týmu z pohledu rychlosti investice, provozních a organizačních záležitostí nejvhodnější jednoznačně pozemky města v areálu veterinární kliniky ve Štrossově ulici nebo pozemek kraje, který přímo navazuje na areál stávajícího Domova pro seniory u Kostelíčka. O tento pozemek jsme již požádali vlastníka, tedy kraj, a to včetně deklarace zajištění přemístění kurtu,“ objasňuje náměstek Jakub Rychtecký.

Propojení s prádelnou nebo zajištění stravování

„Hlavní a zásadní výhodou této varianty by byla blízkost našeho největšího zařízení s nově rekonstruovanou kuchyní. Možné propojení, ať podzemním či nadzemním koridorem, nabízí jednoznačně ekonomické profity z jeho technicko-provozního napojení, sdílení lidských zdrojů a možnost využití kuchyně s dostatečnou kapacitou na pokrytí potřeby. Objekt by tak mohl být budován pouze jako několik plně vybavených oddělení přímé péče. Dalším přínosem by mohlo být vybudování nové centrální prádelny v suterénu objektu z důvodů prostor stávajícího provozu, který neumožňuje správné oddělení čistého a špinavého provozu,“ vysvětluje ředitel Petr Krejčí, který vedl odborný tým složený ze zástupců odborů sociálních věcí, hlavního architekta, majetku a investic, rozvoje a strategie, ekonomického a dopravy. „Velké benefity přináší i varianta v areálu veterinární kliniky, ta rovněž umožňuje částečné propojení provozu, například prádelny nebo zajištění stravování s minimalizací nákladů na dopravu. Je zde i větší pozemek pro vybudování klidových a parkovacích ploch. Bylo by zvláštní, kdyby odborný tým dospěl k jiným závěrům, když je o tuto lokalitu zájem i mezi soukromými investory,“ shrnuje výhody náměstek Rychtecký. O definitivním řešení ještě není rozhodnuto. Město nyní čeká na stanovisko kraje. To by mělo dostat do konce března. Nejvhodnější lokalitu pak vybere zastupitelstvo města a začnou práce na přípravě stavby, která by měla být zahájena v roce 2021.

Pardubice v současnosti provozují celkem 450 lůžek

Sociální služby města Pardubic v současné době provozují dva domovy pro seniory – U Kostelíčka a na Dubině – s celkovou kapacitou 450 lůžek. Z toho 191 lůžek je v režimu služby domov se zvláštním režimem určených pro osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba a jiné typy demencí). „Na konci října 2018 naše domovy pro seniory evidovaly 862 žádostí o přijetí. Podle kritérií, definujících míru potřeby poskytnutí celodenní péče žadatele v pobytové službě, by z těchto žádostí bylo k přijetí přes 300 žadatelů, což je oproti předchozímu roku nárůst o 30 procent. Stávající kapacita našich pobytových služeb zkrátka nestačí,“ konstatuje ředitel sociálních služeb Petr Krejčí.

Nejstarší část Domova u Kostelíčka navíc potřebuje rekonstruovat a modernizovat, to ale, vzhledem k nedostatku míst a předpokládanému snížení kapacity v rekonstruované části, bude možné až po vybudování nové lůžkové kapacity.

Další kapacity by mohly nabídnout Masarykova kasárna

Odborný tým, který se s ohledem na stav územního plánu zabýval podrobně šesti lokalitami, považuje jako vhodnou lokalitu pro další kapacity pobytových služeb pro seniory v dlouhodobějším časovém horizontu také areál bývalých kasáren T.G.M., který se nachází poblíž sídlišť s vysokým věkovým průměrem obyvatel. „Přestože město ze svého rozpočtu umožňuje rozšiřování terénních a ambulantních sociálních a zdravotních služeb pro seniory, tak z hlediska demografického vývoje je zřejmé, že budeme do budoucna potřebovat i další kapacity cenově dostupných pobytových služeb pro seniory. Proto je třeba začít plánovat další rozvoje plochy již nyní. Areál bývalých Masarykových kasáren na Dukle si zaslouží koncepční přístup pro celé své území, jako tomu bylo v případě areálu Tesly. Nicméně již dnes víme, že je třeba v rámci tohoto řešení do budoucna myslet na části pozemků i pro domov pro seniory,“ uzavírá náměstek Rychtecký.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here