Radnice zve občany na „Desatero problémů Chrudimi 2019“, kde mohou hlasovat o prioritách města

0
404

Chrudim pořádá v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 ve středu 20. února od 16.30 hodin ve Velkém sále Muzea další ročník debatního setkání občanů s úředníky a komunálními politiky nazvaného „Desatero problémů Chrudimi 2019“. Právě tady je možné diskutovat o problémech, hledat jejich řešení a hlasovat o prioritách města.

Diskutovat se bude tentorát o rozvoji města, zdravém financování, územním plánu, urbanismu, podnikání, v sociálních věcech pak o zdravotních službách, dále o zdravém životním stylu, životním prostředí, výchově, vzdělávání, sportu, volném čase, kultuře, dopravě, prevenci kriminality a udržitelné energetice.

Desatero problémů Chrudimi – Řešme je společně!

Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 spolupracuje s veřejností na rozvoji města prostřednictvím různých setkání. Jednou z již tradičních metod je tzv. veřejné projednání. To je i letos zaměřené na společnou diskuzi o tématech, která veřejnost vnímá jako potřebná a navrhuje se jimi zabývat a řešit je.

V úvodu budou přítomní seznámeni prostřednictvím krátké prezentace se stavem řešení Desatera problémů města Chrudimi, které byly vytipovány na setkání v roce 2018 (řazeno abecedně).

* Obohatit kulturní program v rámci festivalu „Loutkářská Chrudim“ (veřejné koncerty, hudební představení)
* Revitalizovat dětská hřiště a zahrady u škol a školských zařízení
* Revitalizovat náhon Na Valše (plovárna)
* Snížit rychlost v úseku Chrudim – Slatiňany (dle projektu ŘSD)
* Snížit rychlosti v ul. Na Ostrově (30 km/h)
* Vybudovat novou sportovní halu
* Vyhledat prostor pro oplocenou louku pro psy
* Vytvořit živé nábřeží – relaxační místa, lavičky, přístup k vodě, méně parkoviště
* Zajistit vhodný prostor pro vybudování Re-use centra (znovuvyužití odpadu) na území města Chrudim

Foto: Kodl Cr

Následovat bude týmová práce odborníků, veřejnosti, podnikatelů, neziskových organizací, škol, zástupců Městského úřadu Chrudim, zastupitelů a vedení města. Výsledkem diskuse pak bude určení problémů, námětů, které trápí obyvatele města a navrhují tyto náměty zařadit pro řešení na období 2019 a 2020.

Diskuse k problémům města bude probíhat týmově v tematických skupinách:

Rozvoj města – zdravé financování – územní plán – udržitelná energetika – urbanismus – podnikání; Sociální věci – Zdravotní služby – Prevence kriminality; Výchova – vzdělávání – sport – volný čas – zdravý životní styl; Životní prostředí; Kultura a Doprava.

Bude opět připraven stůl speciálně pro mládež, kterou chceme touto cestou zapojit do diskusí o rozvoji města a v minulosti se práce této věkové skupiny osvědčila.

I v letošním roce proběhne hlasování o TOP projektu neziskové organizace, která se předem přihlásila s konkrétním projektem. Ty budou veřejnosti na místě představeny. Přítomní budou moci svým hlasováním zvolit, který z projektů získá poukázku o hodnotě 5.000 Kč. Přihlášeny jsou v letošním roce tři projekty:

* Chceme zdravý vzduch v naší školce – MŠ Dr.J.Malíka
* Předškolní klub Amálka – Amalthea z. s.
* Nemocnice s úsměvem – Ekocentrum Paleta

Foto: Kodl Cr

Součástí bude vytváření pocitové mapy města Chrudim, kde budou moci lidé různě barevnými špendlíky znázornit své pocity a odpovědi např. na následující otázky:

* zde je zanedbané prostředí
* zde je příjemné prostředí
* Kam se nedostanete pomocí MHD?
* Kde Vám chybí dětské hřiště?
* Kde byste pozitivně vnímali lokalitu pro volný pohyb psů?
* Kde ve městě cítíte nejpalčivější místa střetu aut, cyklistů a chodců?
* Kde máte ve městě problém s parkováním?

Mapa nám pak ukáže místa, které budou kopírovat pocity lidí a které lokality vnímají jako příjemné či zanedbané. Výsledky budou ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc přeneseny do digitální podoby a budou se moci zapojit i občané města prostřednictvím online verze umístěné na webových stránkách města.

Pro všechny přítomné je připraven doprovodný program: bezplatné měření cholesterolu a glykémie a ukázky samovyšetření prsou se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, pro děti bude připravena tvořivá dílna s mateřským centrem Mama klub Chrudim, prezentace MAS Chrudimsko, z.s. a projektu Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Chrudim, drobné občerstvení a slosování vstupenek o drobné ceny.

Foto: Kodl Cr

Problémy, které vzejdou z tohoto setkání, budou poté ověřeny veřejnou anketou, která bude zveřejněna na webu města, facebookovém profilu města a Chrudimském zpravodaji.

Chcete vědět více: www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi

Kontakt:
Šárka Trunečková, koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Resselovo náměstí 77, Chrudim,
tel. 469 645 260, 737 770 811

Video: Kodlc Chrudim
Zdroj: YouTube.com

Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here