Řezníčkovo SNK ED ztratilo projekt Zdravé město. Stalin s Gottwaldem přišli o čestné občanství

0
604
Foto: Kodl Cr

Druhé řádné zasedání městského zastupitelstva proběhlo v mnohem poklidnější atmosféře než ustavující i to předchozí. Opozice se tentokrát ve svých výrazech umírnila a omezila se pouze na faktické poznámky a otázky, které nejčastěji pokládali zastupitelé Petr Řezníček (SNK ED) a Roman Málek (Koalice pro Chrudim). I tak ale schůze, až na drobnosti, mnoho vzruchu nepřinesla.

Nejsledovnější body schůze byly dva – plánovaná obměna ve vedení projektu Zdravé město a místní Agenda 21, kde byly až doposud hlavními tvářemi Šárka Trunečková a již zmíněný Petr Řezníček z téže strany, a odejmutí čestného občanství města Chrudim Klementu Gottwaldovi a Josifu Vissarionovičovi Stalinovi. Obšírněji se vedle toho diskutovalo také o odměnách radních, zastupitelů, předsedů a členů městských komisí či výborů zastupitelstva, nebo o neuspokojivém technickém stavu chrudimských lávek a mostů. Těmto tématům se však budeme věnovat podrobněji v samostatných materiálech.

Další hořká pilulka pro Řezníčka – přišel o Zdravé město

„Změnilo se vedení města, proto je logické, že musí dojít i k obměně zástupce města v projektu Zdravé město a místní Agenda 21,“ uvedl hlasování o tomto bodu chrudimský starosta František Pilný (nezávislý za ANO 2011), který se už před komunálními volbami netajil tím, že pochybuje o prospěšnosti tohoto projektu pro město, nicméně mu chtěl dát ještě šanci ukázat, že má pro Chrudim nějaký smysl. Byl proto jediným kandidátem radniční koalice na tuto funkci. Na základě tohoto návrhu si vzala slovo zastupitelka Trunečková a doporučila hlasovat pro Petra Řezníčka. „Nechci tady někomu dělat školení a s nominací souhlasím,“ reagoval Řezníček, aby vzápětí dodal: „Tato funkce není o výjimečné finanční odměně, ale o tom, že má Chrudim v síti národních měst významné zastoupení. Má-li si tuto pozici zachovat, je to o člověku, který ji bude schopen obhájit. Mám totiž obavu, že pokud dojde k obměně našeho zastoupení, začne se Chrudim z pozic, na které se dostala, vytrácet.“ Uvedená řeč nebyla však Řezníčkovi nic platná. Hlasovalo pro něj z 26 přítomných pouze 13 zastupitelů, šest jich bylo proti a sedm se hlasování zdrželo, zatímco pro Pilného zvedlo ruku 19 zastupitelů a sedm se jich hlasování zdrželo. Byl tedy zvolen. Pro Řezníčka je to další hořká pilulka poté, co už neuspěl při volbě šéfa finančního výboru, kde ho porazil městský zastupitel a ekonom Jiří Lesák (ANO 2011).

Měla by se Chrudim umět vypořádat s historií?

Samostatnou kapitolou bylo pak hlasování o odejmutí čestného občanství města Chrudim Gottwaldovi se Stalinem, které obhajoval před zastupiteli neuvolněný místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti). „Když jsme se v městské radě dozvěděli, že má být cedulka s jejich jmény umístěna v nádherném pantheonu Muzea, podali jsme návrh na odejmutí čestného občanství. Nepřepisujeme tím historii, protože oba zůstanou zapsáni v knize čestných občanů, ale s poznámkou, že jim bylo čestné občanství odebráno,“ zdůvodnil návrh městské rady Pavel Štěpánek. Stalin dostal čestné občanství Chrudimě 27. 7. 1945 a Gottwald 22. 11. 1946. „Stalin byl krvavý diktátor, který nikdy nenavštívil žádné osvobozené město, a Gottwald nese přímou odpovědnost za smrt tisíců lidí včetně Milady Horákové,“ argumentoval Štěpánek a poukázal na příklad Německa, které se s podobným typem lidí vypořádalo mnohem rychleji a razantněji. „Chrudim by se také měla umět vypořádat se svou historií,“ dodal místostarosta.

Jsou oba zločinci v Chrudimi vyčpělé téma?

Slovo si poté vzal zastupitel Jaroslav Moučka (KSČM). „Řeč pana Štěpánka mi přijde stejná jako vysílání České televize, protože je poplatná současné době a nikoli situaci po druhé světové válce, kdy byl Stalin oceněn za osvobození města Rudou armádou a Gottwald za přínos k osvobození naší země krátce poté, co byl v demokratických volbách zvolen prvním předsedou vlády po válce. Věc má tedy i druhou stranu mince, protože se oba významnou měrou zasloužili o naše osvobození. Jsem navíc přesvědčen, že bychom neměli odebírat čestné občanství již nežijícím lidem,“ namítal zastupitel Moučka. V reakci na to si vzal slovo městský zastupitel Josef Káles mladší (Chrudimáci). „Komunisté nechali v politických procesech popravit 280 lidí, dalších 374 jich zastřelili na hranicích, sedm tisíc lidí uvěznili z politických důvodů a celkem 250 tisíc lidí odsoudili. Děkuji proto Pirátům za jejich návrh, který přichází v den výročí komunistického převratu,“ uvedl Káles. Následně na to se přihlásil o slovo za letopiseckou komisi zastupitel Pavel Kobetič (ODS), aby citoval z článku pravicově orientovaného novináře Karla Steigerwalda, který svého času Chrudim ocenil za to, že je v tomto ohledu nezávislá. „Pochvalme Chrudim. Nejde s dobou, když tvrdí, že jsou oba zločinci v Chrudimi vyčpělé téma. Je to postoj nezávislý, protože předělávání historie je největší pošetilost dnešní doby,“ napsal před lety Steigerwald. Posledním, kdo ze zastupitelů na dané téma vystoupil, byl Jan Čechlovský (ODS). „Současná koalice má ambice měnit historii. Co ale bude dělat s dalšími čestnými občany, z nichž většina, takové dvě třetiny, byli komunisti? Co třeba takový Antonín Zápotocký?“ ptal se Čechlovský. Ani tento argument však radniční koalici neobměkčil. Z 26 přítomných jich bylo 16 pro návrh, čtyři byli proti, dva se zdrželi a dva zastupitelé nehlasovali. Gottwald i Stalin tak byli oba zbaveni čestného občanství.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here