Komunitní centrum se v Pardubicích osvědčilo, vzniká teď další

0
1077
Husova ulice. Foto: Magistrát města Pardubice, tiskový úsek

Po čtyřleté pozitivní zkušenosti s činností komunitního centra v Češkově ulici nyní Pardubice připravují otevření dalšího centra v Husově ulici. Obě zařízení mají pomáhat sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám v okolí při začleňování do většinové společnosti. Osvědčené centrum financuje město ze svých prostředků, na provoz nového chce získat dotaci ministerstva vnitra.

Situace je dnes mnohem klidnější než dříve

Komunitní centrum v Češkově ulici zřídily Pardubice v dubnu 2015 přímo v městské ubytovně. Za čtyři roky jím prošly desítky dětí a výsledek jeho výchovného působení je patrný. Situace v této lokalitě, kde žijí převážně sociálně slabé rodiny, je dnes mnohem klidnější než dříve. „Proto chceme stejný model využít i v komunitním centru v Husově ulici. Naším cílem je snížení míry kriminality v této lokalitě a zajištění většího pocitu bezpečí obyvatel domů v okolí,“ říká náměstek primátora pro sociální problematiku Jakub Rychtecký (ČSSD). „Do bytového komplexu v Husově ulici byly v minulosti sestěhovány problémové rodiny i jednotlivci. Nyní zde žije přibližně 111 lidí, z toho 20 až 25 dětí, které díky neutěšeným sociálním poměrům zdejších rodin nemají možnost trávit vhodně svůj volný čas, doma často nemají vhodné podmínky ani podporu na plnění školních povinností, což často vede k rizikovému chování,“ dodává náměstek.

Projekt komunitního centra v Husově ulici, jehož prioritou je sociální prevence a sociální začlenění obyvatel vyloučených lokalit, je koncipován jako systematická práce, zaměřená prioritně na děti a mladé dospělé (do věku 25 let), ale neopomíjející ani působení na ostatní obyvatele. „Od března by komunitní centrum, které bude v přízemí bytového domu, mělo zkušebně fungovat 10 hodin týdně. Jeho chod zajistí dva lektoři, kteří budou úzce spolupracovat se sociálním pracovníkem působícím v této lokalitě, ale také se zdejší asistentkou městské policie a Romskou radou. Zvláštní důraz bude kladen na děti,“ uvádí Hana Jansová z odboru sociálních věcí pardubického magistrátu.

Podstatná část prostředků jde na mzdy lektorů

Náklady na provoz centra budou v letošním roce zhruba 220 tisíc korun, 154 tisíc chce město získat jako dotaci z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra. „Podstatná část těchto prostředků je určena na mzdy lektorů a také na příměstský tábor. Se zkušeností s Komunitním centrem v Češkově ulici to považuji za dobře investované peníze. Po čtyřech letech víme, že se díky činnosti komunitního centra situace zlepšila. Nejen docházka dětí do školy i jejich studijní výsledky. Několik z nich se chce hlásit na gymnázium,“ říká náměstek Rychtecký. Postupně se podle něj pozitivně mění i přístup dospělých k výchově a vedení dětí.

V centru v Češkově ulici se dopoledne lektoři věnují předškolním dětem, odpoledne pak těm starším. Malé děti si zde osvojí dovednosti přiměřené jejich věku, včetně hygienických návyků a zvykají si na pravidelný režim. Do školy pak nenastupují jako děti předem odsouzené k neúspěchu, což je znát na jejich dalším vývoji. Povinnosti mají i jejich rodiče, kteří musí dítě do dopoledního „vyučování“ vybavit svačinou. „Pro některé je to zcela nová povinnost, i oni se tak učí určitému řádu, který dosud neměly,“ vysvětluje Hana Jansová.

Odpoledne se v KC lektoři věnují školním dětem. Zde je pevně oddělena doba pro doučování a přípravu do školy, od času na volnočasové aktivity tak, aby děti vidina zajímavého „volného“ programu motivovala k plnění školních povinností. „Situace se tu skutečně hodně změnila. Děti chodí do školy, řadě z nich se zlepšil prospěch, mají náplň pro volný čas, který dříve trávili bezcílným potulováním po ulicích. Proto chceme stejný model využít i v komunitním centru v Husově ulici,“ konstatuje náměstek Rychtecký.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here