Bahno vytěžené z náhonu v parku Střelnice najde možná využití i jinde

0
359
Foto: Pixabay.com

Od loňského října probíhá revitalizace náhonu v parku Střelnice. Momentálně je zde realizována přeložka vodovodu a dokončuje se těžba bahnitého sedimentu, který přijde recyklovat. Ještě předtím je však nutné sediment odvodnit, k čemuž byla zřízena v obci Lukavice dočasná deponie, která to umožňuje, protože se nachází v místě, kde bude ještě letos zahájena sanace staré ekologické zátěže.

Odpad neobsahuje nebezpečné látky, říká Aleš Nunvář

S tímto záměrem souhlasila jak samotná obec, tak Odbor životního prostředí Městského úřadu v Chrudimi na základě předložených výsledků zkoušek vyluhovatelnosti, které prokázaly, že sediment není pro zdejší obyvatele rizikový. „Projektová dokumentace odtěžované sedimenty charakterizuje jako ostatní odpad neobsahující nebezpečné látky s tím, že při jeho odstranění bude postupováno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.,“ říká místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti).

Terénní úpravy, rekultivace, možností využití je vícero

Ze sedimentů mají být přitom odstraněny nežádoucí příměsi, jakými jsou například plastové odpady, velké kameny, pařezy, větve nebo kovové odpady. Následně bude sediment roztříděn podle zrnitostni a budou z něj odebrány vzorky, které s konečnou platností určí kvalitu jednotlivých sedimentů a možnost, jak s nimi naložit. Nepředpokládá se však, že by měly být uloženy do zemědělské půdy. Podle již dříve provedených labarotarních analýz budou sedimenty s největší pravděpodobností určeny k dalšímu zpracování, například k terénním úpravám, k rekultivaci, k výrobě stavebních materiálů, případně budou recyklovány nebo zcela odstraněny.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here