Za Plochou dráhou byla objevena ve směru na Vrcha nová černá skládka

0
443
Foto: Městská policie Chrudim

V sobotu 23. března v 10.26 hodin oznámila na linku 156 obsluha čerpací stanice v Dašické ulici, že se zde nachází podnapilý muž. Strážníci po příjezdu shledali muže pod vlivem alkoholu, avšak orientovaného místem i časem. Tento člověk následně opustil čerpací stanici v doprovodu svého kamaráda.

Objev další černé skládky za Plochou dráhou

Před jedenáctou dopoledne byli strážníci přivoláni na spojovací cestu vedoucí kolem Ploché dráhy směrem na Vrcha, jelikož zdde občan zaregistroval černou skládku. Hlídka pořídila potřebnou fotodokumentaci odpadu a provedla místní šetření, kterým se nepodařilo zjistit osobu možného pachatele přestupku, proto bude celá věc po zadokumentování předána k dořešení na Odbor životního prostředí Městského úřadu v Chrudimi.

Bezdomovec odmítal odejít od supermarketu

O pět minut později upozornila strážníky ostraha supermarketu na Palackého třídě, že před jejich prodejnou postává podnapilý muž a odmítá odejít. Hlídka tohoto muže bez domova z Chroustovic odsud vykázala.

Čtyři parkovačky po upozornění na Tyršově náměstí

Po půl jedné odpoledne vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení na Tyršovo náměstí, kde parkovaly automobily na zeleni. Hlídka tedy na tato čtyři vozidla umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Odložená dámská kabelka u polikliniky ve Fibichově ulici

Ve 14.19 hodin kontaktoval strážníky občan s tím, že na parkovišti u zdravotnického zařízení ve Fibichově ulici nalezl odloženou dámskou kabelku. Hlídka zavazadlo, jež obsahovalo dětské oblečení a kosmetiku, od oznamovatele převzala a odevzdala je do oddělení ztrát a nálezů městského úřadu.

Zadržený zloděj ze Slovenska se měl chovat agresivně

Krátce po půl čtvrté odpoledne oznámila na linku 156 pracovnice supermarketu na Palackého třídě, že v jejich prodejně došlo ke krádeži zboží a podezřelý muž se chová agresivně. Strážníci v tomto člověku podezřelém ze spáchání přestupku proti majetku zjistili zde žijícího slovenského občana, jenž se pokusil ze supermarketu odcizit dvě láhve alkoholu. Hlídka s ním vyřešila přestupek uložením pokuty. Zadržený alkohol byl v pořádku vrácen zpět do prodeje.

Hloučky mladých lidí postávající před klubem Agora

Před 20. hodinou upozornil strážníky anonymní oznamovatel na hloučky lidí postávající před hudebním klubem ve Štěpánkově ulici, neboť očekával, že po 22. hodině bude ze strany návštěvníků hudebního vystoupení docházet k rušení nočního klidu. Zároveň oznamovatel požádal, aby zde strážníci po uvedené hodině provedli preventivní kontrolu. Hlídka následně zjistila, že v klubu probíhá řádně ohlášená hudební produkce. Strážníci poté v ulici prováděli namátkové kontroly a monitorovali chování návštěvníků akce, avšak žádné protiprávní jednání nezaregistrovali.

Další zadržení zloděje z Chroustovic v supermarketu

Ve 20.18 hodin byli strážníci přivoláni do supermarketu v ulici SNP, kde došlo ke krádeži zboží. Pachatelem přestupku proti majetku byl v tomto případě opět muž bez domova z Chroustovic, jenž se ke svému úmyslnému jednání hlídce doznal. Strážníci jeho přestupek zadokumentovali a spisový materiál postoupí k dořešení Policii ČR.

Pacient s poraněným okem a obličejem opustil nemocnici

Po půl deváté večer kontaktovala telefonicky strážníky pracovnice Chrudimské nemocnice, protože z jejich čekárny svévolně odešel pacient s poraněným okem a obličejem. Žena požádala, aby strážníci prověřili ulice města a případně muže dopravili zpět na ošetření. Hlídka informovala Policii ČR a poté prověřila město. Muže uvedeného popisu však nikde nezaregistrovala.

Bezdomovec odmítal opustit toaletu v supermarketu

Přibližně o hodinu později vyjeli strážníci na základě oznámení do ulice SNP, kde v místním supermarketu přebýval v prostoru na toaletách bezdomovec, jenž odmítal budovu opustit. Hlídka po příjezdu tohoto muže bez domova z Chroustovic ze supermarketu vykázala.

Obsluha benzinky si nevěděla rady s bezdomovcem

Patnáct minut po půlnoci bylo oznámeno na linku 156, že v prodejně v areálu čerpací stanice v Dašické ulici se zdržuje bezdomovec, jenž nehodlá z obchodu odejít. Strážníci i v tomto případě muže bez domova z Chroustovic z prostoru stanice vykázali.

Řidič taxislužby přišel nejspíš o pár stovek tržby

Ve 02.05 hodin požádal strážníky o pomoc řidič taxislužby, který dopravil zákazníka na jeho žádost z Chrudimi do vzdálené obce a zpět. Když měl tento člověk uhradit cenu za dopravu ve výši několika set korun, odmítl zaplatit. Strážníci se tedy dostavili k řidiči, jenž zaparkoval vozidlo i se zákazníkem u budovy nádraží ČD v ulici Čs. armády. Hlídka i tentokrát v podezřelém zákazníkovi zjistila muže bez domova z Chroustovic, jenž se doznal, že objednal jízdu, přestože věděl, že nemá peníze na úhradu této služby. Jeho počínání strážníci zadokumentovali a spisový materiál postoupí k dořešení Policii ČR.

Stížnost na hlasitou hudbu znějící z klubu Agora

O třináct minut později byli strážníci přivoláni do Štěpánkovy ulice, kde hlasitá hudba znějící z klubu měla rušit noční klid. Po příjezdu hlídky žádná hudba v uvedené budově nehrála, okna i dveře klubu byly zavřené a několik hostů uvnitř v tichosti diskutovalo. Přestupkové jednání v tomto případě strážníci neshledali.

Dodávka s otevřenými dveřmi na křižovatce ulic

Po čtvrté ráno informovala strážníky žena o tom, že poblíž křižovatky ulic Svatopluka Čecha a Vrchlického zaregistrovala zaparkované dodávkové vozidlo s otevřenými dveřmi, v jehož okolí se nikdo nenacházel. Strážníci provedenou lustrací zjistili majitele automobilu a kontaktovali jej. Muž sdělil, že vozidlo momentálně užívá jeho syn, proto jej neprodleně vyrozuměl. Po chvíli se k automobilu dostavil syn jeho majitele a po kontrole interiéru vozidlo zajistil.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here