Práce na revitalizaci náhonu v parku Střelnice spějí do finále

0
971
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

V hlavním korytě náhonu v parku Střelnice finišují nyní stavební práce. Na některých místech dochází už dokonce k odstraňování dočasného zpevnění komunikací, avšak častý pohyb těžké stavební techniky stále ještě znemožňuje průchod parkem.

Dílo by mělo být podle smlouvy skončeno 24. dubna

Práce za 14 765 609 Kč, které zde provádí firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim, by přitom měly skončit 24. dubna a měly by zahrnovat revitalizaci hlavní větve náhonu od mostu v Malecké ulici po konec vzdutí pevného jezu v délce zhruba 0,65 km a dále spojovací koryto od rozdělovacího objektu na hlavní větvi náhonu po soutok s Chrudimkou o délce 0,19 km.

O využití náhonu se dříve zajímali i chrudimští rybáři

My jen připomeňme, že v minulosti zdržovala revitalizaci zdejšího náhonu letitá neshoda mezi městem a Povodím Labe, které je správcem vodního toku v městském parku Střelnice. V 90. letech minulého století se přitom o zdejší náhon zajímali chrudimští rybáři, kteří přišli s projektem na vybudování chovných sádek z vlastních finančních prostředků, avšak byli tehdejším vedením radnice odmítnuti.

Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here