Nová studie areálu za Muzeem vytváří dojem „lesního kina“. Občanům ji představí městský architekt

0
526
Studie letního kina v Chrudimi. Foto: z archivu Richarda Herbsta

V květnu uběhne 12 let od chvíle, kdy rada města rozhodla o trvalém zrušení provozu letního kina a záměru revitalizovat celé území v rozsahu od budovy Muzea až po soutok s náhonem. Během následujících let však došlo k přehodnocení tohoto rozhodnutí. Představeno bylo několik možných řešení, ustavena pracovní skupina, proběhlo i několik projednání s veřejností. Aktuální studii představí občanům v úterý 23. dubna v 17.30 hodin ve Velkém sále Muzea městský architekt Marek Janatka.

Představení finálního návrhu řešení území za Muzeem

Od června 2011 byl areál vypůjčen občanskému sdružení MaChr za Chrudim malebnou za účelem provozování kulturních, společenských a zájmových akcí. V průběhu následujících let došlo k řadě jednání mezi zástupci města a sdružením ve snaze najít kompromis mezi projektem zpracovávaným Ateliérem K2 a požadavkem na zachování provozu letního kina.

Na základě výstupů a připomínek z veřejných projednání proběhlo několik setkání zástupců pracovní skupiny vzájemně i s architektem Václavem Škardou a na konci loňského března se všichni shodli na návrhu konceptu řešení areálu za Muzeem, v němž zůstává zachován areál letního kina, zadlážděný prostor nádvoří i koncept parku ve zbývající části poloostrova. Nyní bude tedy představen finální návrh řešení tohoto území.

Půjde o prostor určený široké veřejnosti, říká starosta

Území se nachází v těsné blízkosti centra města, prostor za Muzeem působí jako poloostrov, vytvořený mezi řekou a náhonem. Vévodí mu monumentální budova Chrudimské besedy s velkým společenským sálem, zadní venkovní schodiště propojuje vstupní prostor budovy s přírodním poloostrovem, kterému svojí centrální polohou dominuje areál letního kina s pevnou promítací plochou o rozměru 21,5 x 10,5 metrů a stupňovitě vystupující hlediště.

„Navrhované úpravy by měly z areálu učinit významný veřejný prostor města s plochami otevřenými široké veřejnosti. Prostor, kde budou lidé trávit volný čas, setkávat se, chodit na procházky,“ říká starosta města František Pilný (nezávislý za ANO 2011).

Městská část s bufetem a přírodní s přístupem k vodě

Poloostrov bude rozdělen na dvě propojené části – městskou a přírodní. První bude zpevněné nádvoří, přiléhající k budově Muzea, druhá pak městská zahrada s letním amfiteátrem. Nádvoří bude zaplněno kavárenskými stolky, návštěvníky s hrajícími si dětmi či hráči pétanque. Od zahrady bude odděleno nízkou zdí. Jeho část bude vydlážděna kamennou dlažbou se 14 parkovacími místy pro potřeby Chrudimské besedy, zbytek plochy bude z mlatu. Na kraji nádvoří bude umístěna nová promítací kabina, v přízemí této budovy bude bufet a zázemí.

Přírodní část má přímou návaznost na říční krajinu s přístupem k vodě. Letní kino uprostřed je zachováno, hlediště umožní univerzální využití od projekce letního kina, divadelních vystoupení, hudebních produkcí s taneční plochou až po vystoupení velkého hudebního tělesa. Hlediště využívá původní svahování, jeho kapacita bude kolem 300 míst k sezení na pevných lavicích a dalších asi 200 míst bude k dispozici na travnatých plochách kolem. Mezi jevištěm a hledištěm je rovná plocha určená například pro tanec či umístění mobilního pódia.

Revitalizace bude pravděpodobně rozdělena do etap

V zahradě bude zachováno co největší množství stávajících vzrostlých stromů. Terén bude upraven přírodní formou a jedinou stavbou zde zůstane stávající konstrukce promítacího plátna. Plocha u Chrudimky bude místem pro odpočinek, pikniky, posezení na dekách. V trojúhelníkové ploše svahované k náhonu může být umístěné přírodní dětské hřiště, plocha u soutoku řeky a náhonu bude doplněna o prostor k sezení. Břehy zůstanou v původní podobě a přístup k řece usnadní přírodní terasy a schody. Cílem je vytvoření dojmu „lesního kina“ obklopeného stromy.

„Revitalizace areálu za Muzeem bude pravděpodobně rozdělena do několika etap. První stavební etapou by pak byla rekonstrukce letního kina a sadové úpravy poloostrova, v další etapě by bylo přestavěno nádvoří. Vše ale bude záležet na finančních možnostech města v příštích letech,“ upřesňuje místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here