Město pokračuje v umořování dluhů. Každý Chrudimák teď dluží v přepočtu necelé dva tisíce korun

0
360
Foto: Pixabay.com

Rada města vzala na svém posledním jednání na vědomí Závěrečný účet města Chrudim za rok 2018 a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu, které se bude konat 27. května.

Příjmy radnice jsou výrazně vyšší, než bylo plánováno

„Hospodaření města bylo stabilní, dosáhli jsme výrazně lepších příjmů, než bylo plánováno, a celkový zůstatek finančních prostředků na účtech města oproti roku 2017 je o 27 milionu Kč vyšší,“ říká místostarosta města Petr Lichtenberg (Chrudimáci), v jehož gesci je finanční odbor, a dodává: „Město pokračovalo v trendu cíleného umořování dluhu tak, aby se jeho závazky snížily.“

Za minulý rok bylo dosaženo výsledku hospodaření ve výši 74,7 milionu Kč, zůstatek finančních rezerv roku 2018 činil 85,13 milionu Kč a fondy města byly ve výši 4,3 milionu Kč, což se rovná zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018 ve výši 164,1 milionu korun.

Chrudim dluží v současnosti na úvěrech asi 45 milionů

Na splátkách úvěrů bylo v roce 2018 zaplaceno 15,2 mil. Kč a celková úvěrová zadluženost klesla na 45 milionu Kč. Místostarosta Lichtenberg k tomu přidává zajímavé číslo: „Reálný fyzický dluh na obyvatele byl ke konci roku ve výši 1.949 Kč, oproti předchozímu roku klesl o 664 Kč.“

Na údržbu a rozvoj majetku města byla proinvestována částka ve výši 121,7 milionu Kč, z toho 113,1 milionu připadlo do rozpočtu Odboru investic. „Největšími akcemi loňského roku byla závěrečná etapa opravy vnější fasády a oken na budově Chrudimské besedy ve výši 14 milionu Kč, snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého za 10,4 milionu Kč a rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dr. Peška, která stála 6,45 milionu Kč,“ říká místostarosta Aleš Nunvář (Piráti), zodpovědný za Odbor investic, a upřesňuje: „Do oprav a běžné údržby mateřských a základních škol bylo v loňském roce investováno celkem přes 36 milionu Kč.“

Příspěvkové organizace (15 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši 76.703.701 Kč, z toho částku 14,7 milionu Kč poskytl na dotacích Pardubický kraj. Stejně jako v minulých letech byly v rozpočtu vyčleněny i prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit ve výši celkem 8,1 milionu Kč.

Zdroj: Sylva Drašnarová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here