Majiteli se v Soukenické ulici ztratilo přes noc zaparkované auto

0
755
Foto: Pixabay.com

Ve středu 29. května v 7.45 hodin kontaktoval strážníky pracovník Technických služeb Chrudim s tím, že automobil s konkrétní registrační značkou, zaparkovaný v sídlišti Na Větrníku, brání jejich technice v příjezdu ke kontejneru určenému na sběr skla, který je třeba vyprázdnit. Hlídka zjistila majitele vozidla, jenž se přestupkového jednání nedopustil, a pokusila se jej kontaktovat. To se však nepodařilo, proto strážníci vyhledali majitele sousedního zaparkovaného automobilu s žádostí, aby vozidlo přeparkoval. Tento muž žádosti hlídky vyhověl a uvedená nádoba na sklo byla poté s použitím techniky vyprázdněna.

Parkovačka po upozornění v ulici Svatopluka Čecha

V 7.55 hodin byli strážníci přivoláni do ulice Svatopluka Čecha, kde řidiči autobusu komplikovaly průjezd křižovatkou nesprávně zaparkované automobily, stojící v místě s vodorovným dopravním značením žluté barvy. Hlídka tedy po příjezdu na uvedeném místě shledala jedno takto zaparkované vozidlo, za jehož stěrač umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Auto překážející U Vodárny během blokového čištění

V 8.29 hodin bylo oznámeno na linku 156, že na náměstí U Vodárny, kde právě probíhá blokové čistění komunikace, stojí další automobil, jehož řidič porušil přenosné dopravní značení. Stejně jako v případě ostatních vozidel, hlídka i na toto vozidlo umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Majiteli se v Soukenické ulici ztratilo přes noc auto

O šest minut později kontaktoval strážníky majitel automobilu s tím, že z okna bytu nevidí své vozidlo, jež předešlého večera zaparkoval v Soukenické ulici. Tento člověk se poté dotázal, z jakého důvodu bylo jeho vozidlo odtahovou službou odstraněno z komunikace během probíhajícího strojního čištění, když jako řidič dopravní značení neporušil, a dále, kde může svůj neoprávněně odstraněný automobil vyzvednout. Operátor městské policie následně kontaktoval příslušného pracovníka Technických služeb Chrudim, jenž uvedl, že v souvislosti s prováděným blokovým čištěním komunikací v uvedené lokalitě nebylo žádné z nesprávně zaparkovaných vozidel trvale odstraněno. Oznamovateli bylo následně operátorem doporučeno, aby kontaktoval Policii ČR s dotazem, zda k odstranění jeho automobilu nedali během uplynulé noci pokyn policisté, případně aby policii ohlásil jeho odcizení.

Vozovka znečištěná blátem ze stavby v Tovární ulici

V 10.55 hodin vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do Tovární ulice, kde řidič projíždějícího automobilu zaregistroval v okolí probíhající stavby znečistění vozovky blátem. Hlídka následně na staveništi kontaktovala vedoucího pracovníka, jenž uvedl, že již na místo povolal potřebnou techniku, aby provedla úklid znečistěného úseku komunikace.

Parkovačka za stání na autobusové zastávce

Přesně v jedenáct dopoledne požádala strážníky o spolupráci Policie ČR, a to vzhledem k vytížení vlastních hlídek, neboť bylo třeba prověřit oznámení občana o nesprávně zaparkovaných automobilech v prostoru autobusové zastávky na Palackého třídě, kde vozidla komplikovala jízdu řidičům autobusů. Hlídka na místě shledala jedno nesprávně zaparkované vozidlo, za jehož stěrač umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Strážníci museli vykázat z nemocnice bezdomovce

O devatenáct minut později informovala strážníky pracovnice Chrudimské nemocnice, že v přízemí jejich budovy u odběrové místnosti sedí bezdomovec, jenž se tam chová nevhodně. Hlídka po příjezdu tohoto muže z Chroustovic odsud vykázala.

Do policejního školícího střediska vběhl zatouplaný pes

V 16.49 hodin byli strážníci přivoláni do areálu školicího střediska Policie ČR ve Slatiňanech, kam vběhl volně pobíhající pes menšího vzrůstu. Hlídka tedy zvíře bez evidenční známky odchytla a následně je dopravila do objektu Městského úřadu Slatiňany, kde byl pes prozatím umístěn do připraveného kotce. O jeho umístění strážníci informovali příslušného pracovníka úřadu.

V ulici Čs. partyzánů bránilo auto ve vyjetí ze dvora

Přibližně o hodinu později oznámil na linku 156 obyvatel ulice Čs. partyzánů, že zde nesprávně zaparkovaný automobil brání v jeho vyjetí vozidlem ze dvora. Hlídka po domluvě s oznamovatelem na tento automobil umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Stížnost na špatné parkování v Havlíčkově ulici

V 18.53 hodin vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do Havlíčkovy ulice, kde u restaurace nesprávně zaparkovaná vozidla bránila řidičům automobilů ve vyjetí z parkoviště. Hlídka informaci ověřila, avšak přestupkové jednání zde nezaregistrovala, neboť vyjetí vozidel z parkoviště nic nebránilo.

Nález platební karty v chrudimském supermarketu

Po 20. hodině oznámila strážníkům pracovnice supermarketu v ulici SNP, že v jejich prodejně byla nalezena platební karta. Hlídka tedy nález vyzvedla a následně jej odevzdala do oddělení ztrát a nálezů městského úřadu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here