Chrudimská sociálka předávala zkušenosti při řešení sporů o nezletilé děti kolegům z Písku a Milevska

0
532
Foto: Pixabay.com

Zkušenosti s Cochemským modelem, který se týká mezioborové spolupráce při řešení sporů o nezletilé dítě rozcházejících se partnerů, sbírají chrudimští úředníci už dva roky. Proto mohou nyní své zkušenosti předávat dál.

Na chrudimském Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) tak proběhlo setkání s kolegyněmi z Písku a Milevska „Těší mě, že právě chrudimský OSPOD je natolik kvalifikovaný, že může své zkušenosti předávat dál,“ říká starosta města František Pilný (nezávislý za ANO 2011), jenž se setkání rovněž zúčastnil.

Naši pracovníci se neustále vzdělávají, kvituje starosta

„Znamená to také, že se naši pracovníci neustále vzdělávají, prohlubují svoji kvalifikaci a o děti je tak ze strany úřadu dobře postaráno. Alespoň v rámci možností,“ dodává starosta Pilný. Naráží tím na problém, s nímž se potýkají sociální služby v celé zemi, nejvíce však sociální práce v obci, a to včetně sociálně-právní ochrany dětí. Kvůli nižšímu příspěvku od státu je tato péče ohrožena a stejně jako na jiných úřadech by nedostatek financí mohl poznamenat personální zajištění Odboru sociálních věcí.

Cochemský model se vyznačuje interdisciplinární spoluprací všech profesí a institucí účastnících se rozvodového řízení. Všichni účastníci sporu, tedy oddělení sociálně-právní ochrany dětí, psychologové i soud se snaží rodiče dovést k dohodě ohledně péče o jejich děti, kterou rodiče sami nebo s jejich pomocí sestaví, oba ji akceptují a následně dodržují. Sledují přitom jediný cíl, a to je skutečné dobro dítěte a jeho právo na oba rodiče.

Zúčastnila se i předsedkyně Okresního soudu Chrudim

Setkání se zúčastnila také terapeutka neziskové organizace Arkáda, která se v rámci Cochemského modelu bude věnovat psychologickému poradenství. Za soudní oblast byla přítomna předsedkyně Okresního soudu v Chrudimi Soňa Soukupová: „Interdisciplinární spolupráci inspirovanou Cochemskou praxí vnímám jako cestu, která zajistí rodičům i jejich dětem potřebný pocit bezpečí, vzájemného porozumění a respektu. Zkušenosti, které získáváme v průběhu uplynulých dvou let, rádi předáváme i dalším tvořícím se týmům, z nichž ten písecký je jen jedním z nich.“

Za chrudimský úřad přispěla vedoucí Odboru sociálních věcí Radka Pochobradská a zejména terénní sociální pracovnice, opatrovnice, které v praxi s multidisciplinárním Cochemským modelem pracují. Kolegyně z Písku podle svých slov ocenily především informace z přímé praxe, které mohou využít pro zavedení Cochemského modelu ve své působnosti.

Autor: Aleš Prokopec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here