Zastupitelstvo projedná před prázdninami, kudy se bude město ubírat do roku 2023

0
369
Foto: Kodl Cr

V pondělí 17. června od 16 hodin se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici 67 koná páté řádné zasedání městského zastupitelstva. Schůze je veřejná a může se jí zúčastnit kterýkoliv občan města.

První dodatek ke smlouvě na výstavbu skateparku

Na programu jsou mimo jiné změny v městském rozpočtu, žádosti o dotace na Festival Zlatá Pecka 2019, akce Chrudimská Pernštejn desítka či Svatováclavské vinobraní, projednávat se bude také střednědobý výhled města na roky 2019 až 2023, nebo též dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na výstavbu skateparku v Píšťovech. Jednotlivé body programu naleznete níže.

Program pátého zasedání městského zastupitelstva:

1. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2019 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2019
2. Střednědobý výhled města Chrudim 2019 – 2023
3. Vydání změny č. 3 územního plánu Chrudim
4. Žádost o peněžitý dar
5. Účelová neinvestiční dotace na Festival Zlatá Pecka 2019
6. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Chrudimská Pernštejn desítka“ a „Svatováclavské vinobraní“
7. Potvrzení čestného občanství města Chrudim u Bohumila Laušmana
8. Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2018
9. Změna Zřizovací listiny Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim
10. Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru
11. Desatero problémů města Chrudim 2019
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. OIN/000010/2019/DOT na akci „Výstavba Skateparku Chrudim“
13. Financování veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Stadionu 755, Chrudim“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here