Rekonstrukce cest v městských lesích pamatovala i na zadržení vody v krajině

0
502
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Na začátku prázdnin proběhla kolaudace čtvrté etapy rekonstrukce lesních cest v lesích vlastněných městem Chrudim. Zatímco první tři etapy prací v minulých letech proběhly v hrbokovských lesích, čtvrtá se uskutečnila v lokalitě Dubina mezi Habrovkou a Palučinami.

Opravený úsek se nachází v prudším svahu

Lesnická infrastruktura se tentokrát dočkala vylepšení v celkové délce zhruba 665 metrů. Původní cesty byly konstruovány pro starší typy mechanizace a jejich stav tak znemožňoval plné využití. Díky rekonstrukci došlo ke zvýšení kategorie cest z 3L na 2L o šířce tři a půl metru. Taková cesta je lépe připravena odolávat nasazení stále těžší lesnické mechanizace.

Projekt rekonstrukce pamatoval také na šetrné hospodaření s vodou. Vzhledem k tomu, že se opravený úsek nachází v prudším svahu, je cesta pro případ dešťových srážek opatřena příčným odvodněním a podélnými odvodňovacími příkopy. „Ty ovšem vodu neodvádí do nedaleké vodoteče a tou dále pryč z krajiny, ale zasakovacími pásy ji směřuje do lesa. Tam se voda díky zasakovacím jámám pomalu navrátí do půdy,“ uklidňuje první místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Osmdesát procent nákladů pokryla dotace

Zhotovitelem stavby byla firma ROP-STAV s. r. o. Cena díla je 2 085 000 Kč a Městské lesy Chrudim, s. r. o. získaly na tuto akci dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 ve výši 80 procent z uznatelných nákladů, tedy necelý milion a půl. Na dofinancování zbývajících nákladů přispělo město Chrudim formou investiční dotace částkou necelých 605 tisíc Kč.

Autor: Aleš Prokopec

Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here