Výskyt křečka se v Píšťovech nepotvrdil a výstavbě skateparku nestojí prakticky už nic v cestě

1
447
Křeček polní. Foto: Pixabay.com

Silně ohrožený křeček polní stavbě nového skateparku nezabrání. Průzkum totiž jeho výskyt na pozemcích u cyklostezky podél řeky Chrudimky neprokázal.

Stavbu mohl zastavit údajný výskyt křečka polního

„Pro výstavbu v zamýšleném místě se již v minulém roce podařilo získat souhlasné stanovisko Povodí Labe, vše ovšem mohl zastavit údajný výskyt křečka polního, který je v České republice zákonem chráněný jako silně ohrožený druh,“ vysvětluje starosta města František Pilný (nezávislý za ANO 2011). Od jarních měsíců proto v lokalitě mezi levým břehem Chrudimky a okružní křižovatkou u OD Tesco probíhal průzkum, jenž měl výskyt chráněného hlodavce ověřit.

„Město tak splnilo podmínku pardubického krajského úřadu a jeho Odboru životního prostředí k udělení výjimky ze zákona o ochraně životního prostředí, aby mohlo s přípravou stavby pokračovat,“ říká místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).

Stopy po sobě zanechal ve sledované lokalitě jen ježek

Cílem průzkumu bylo nejen ověřit případný výskyt chráněného křečka polního (Cricetus cricetus), ale také uskutečnit odchyt všech jedinců a přepravit je do předem připravené náhradní lokality. Sledovaná plocha o výměře asi 4500 m2 je částečně lemována keřovými porosty a náletovými dřevinami a jedná se o otevřenou kulturní krajinu, která je pro křečka typickým biotopem.

Při orientačním průzkumu se našlo celkem sedm zemních nor odpovídajících parametrům nory křečka polního. Některé se ovšem jevily jako opuštěné. Během několika nocí bylo u všech nalezených nor, ale i ve volném prostoru, rozmístěno deset živolovných pastí. Ty pak byly v hodinových intervalech kontrolovány. Při kontrolní návštěvě o několik týdnů později byla navíc u nor použita tzv. písková lože, která by zachytila případné stopy jedince, jenž by mohl živolovným pastím unikat. Ani toto opatření však výskyt křečka nepotvrdilo, nalezen byl pouze jedinec ježka východního.

Populaci křečků zlikvidovala výstavba rodinných domů

V zamýšleném místě nového skateparku, který by měl nahradit ten již dosluhující u zimního stadionu, se dříve menší populace křečka patrně vyskytovala. Vyhovovala jí blízkost polí, ze kterých získávala potravu. Nedalekou výstavbou rodinných domů ve směru na Píšťovy se však přetrhly veškeré další vazby na okolní krajinu a ve zkoumaném místě tak jen dožívala pouze zbytková populace neschopná další reprodukce.

Autor: Aleš Prokopec

1 komentář

  1. Živočich na obrázku určitě není křeček polní, toho mám za souseda na zahradě… Sklízí co nezasel a vůbec to není snadné spoluziti…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here