Restaurace Na Valech měla podle strážníků narušit noční klid nepovolenou hudební produkcí

0
302
Foto: Městská policie Chrudim

V sobotu 27. července po 14. hodině vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do místní části Topol, kde opět volně pobíhaly na silnici ovce. Po příjezdu hlídky zahnal zvířata do výběhu tamní obyvatel. Následně se podařilo zjistit jejich majitele, jehož strážníci kontaktovali a ten následně poškozené pletivo ohrady opravil.

Stížnost na problematického nájemníka ubytovny

V 17.08 hodin požádala o příjezd hlídky místní majitelka ubytovny, neboť měla problém s jedním z obyvatel tohoto zařízení. Žena následně informovala hlídku, že dotyčnému nájemníkovi zanedlouho skončí nájemní smlouva, kterou ona nehodlá prodloužit. Dotyčný s ní však dlouhodobě odmítá komunikovat. Protože dotyčný na zvonění strážníků nereagoval a z bytu nevyšel, hlídka poučila majitelku ubytovny o tom, jak může ve věci postupovat.

Anonym upozornil na hluk z restaurace Na Valech

Před 20. hodinou oznámil na linku 156 anonymní oznamovatel, že už několik hodin z objektu restaurace v ulici Na Valech zní do okolí hudební produkce. Strážníci v podniku kontaktovali odpovědnou osobu, jež uvedla, že se jedná o předem řádně ohlášenou hudební produkci, která bude ukončena nejpozději ve 22 hodin. Hlídka tedy ženu poučila, aby stanovenou dobu ukončení rozhodně dodržela.

Další stížnost Na Valech byla tentokrát oprávněná

Ve 23.53 hodin byli strážníci opět přivoláni do restaurace v ulici Na Valech, kde i v tuto dobu zněla z tohoto podniku hlasitá hudba, především zvuky bubnů. Protože šlo o hudební produkci, jež měla být dávno ukončena, strážníci událost zadokumentovali a spisový materiál postoupí k dořešení pracovníkům odboru Školství, kultury, sportu a památkové péče při MěÚ v Chrudimi.

Strážníci pomáhali v noci vstát nemohoucímu muži

Ráno ve dvě hodiny se obrátila na strážníky s žádostí o pomoc obyvatelka Lupáčovy ulice, jelikož její manžel doma upadl a sama mu nedokázala pomoci vstát. Hlídka tedy muže nezraněného po pádu vyzvedla a ponechala jej v péči přítomné manželky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here