Pavel Štěpánek: Jak je to s tou dopravou?

0
449
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Časté dotazy a připomínky k dopravě ve městě a okolí přiměly místostarostu Pavla Štěpánka (Piráti), gesčně zodpovědného za Odbor dopravy, k následujícímu vyjádření:

Jak je to s tou dopravou?

Poslední dobou se na mě obracejí občané s dotazy na dopravní situaci v Chrudimi. Někteří z nich jsou značně rozohněni a dopravní komplikace vzniklé rekonstrukcemi vyčítají městu. Pojďme si tedy odpovědět na ty nejčastěji se opakující dotazy a vysvětlit si aktuální situaci v širších souvislostech.

Začněme tím, jaké druhy silnic zde máme a kdo je jejich vlastníky. Kromě místních komunikací ve vlastnictví města prostupují naším územím i silnice druhých a třetích tříd, patřící kraji. O ně se stará Správa a údržba silnic (SÚS). Do třetice tudy procházejí silnice první třídy, které jsou státní a pečuje o ně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Zatímco stát nyní disponuje velkým objemem investičních prostředků, kraje a obce se potýkají naopak s velkým nedostatkem. Výsledkem je, že zatímco ŘSD opravuje relativně zdravé silnice (například mezi Chrudimí a Pardubicemi), krajské a obecní komunikace chátrají a vyspravují se pouze provizorně. V ideálním světě by každá komunikace měla projít obměnou živičného krytu zhruba každých 5 let. Oprava je pak relativně levná a rychlá. Pokud však poškození zasáhne i spodnější vrstvy vozovky (tzv. kufr), je oprava náročnější. To je případ současné rekonstrukce ulice Obce Ležáků pod správou ŘSD.

Uzavírky a objížďky však nezpůsobují pouze rekonstrukce komunikací jako takových, ale také přeložky inženýrských sítí, které jsou pod nimi uloženy. Takovým příkladem je například současná uzavírka u Lidlu v Rubešově ulici, kde probíhá rekonstrukce plynovodu. V Rooseveltově ulici u divadla pak byl v červenci zavřený most přes řeku Chrudimku z důvodu opravy mostu, povrchu komunikace a umístění kanalizační vpusti.

I město Chrudim má své projekty. V letošním roce došlo k výměně veřejného osvětlení a rekonstrukci chodníku ve Václavské ulici. Tato stavba se stala rovněž terčem velké kritiky. Pojďme si na ní vysvětlit, jak do „selského rozumu“ vstupují normy. Stavba proběhla ve třech etapách, přičemž pouze při té poslední je umožněn kyvadlový průjezd pomocí světelné signalizace. Ve dvou předchozích byla ulice uzavřena v obou směrech. Není to však tím, že by město vyšlo vstříc stížnostem lidí, ale proto, že teprve poslední etapa umožňovala pustit chodce „obchůzkou“ (Vlčnovskou ulicí), zatímco v předchozích dvou bylo nutné pustit chodce na vozovku, kam se poté už nevešel jízdní pruh pro vozidla. Pracovní prostor pro rekonstrukci chodníku se laikům může zdát jako zbytečně veliký, je však striktně dán normami, které musí stavebníci dodržovat, jinak se vystavují velkému riziku.

Je mi líto každého, komu tyto rekonstrukce komplikují život. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že opravovat silnice, sítě, chodníky nebo parkoviště je potřeba a dopravní omezení s takovými akcemi spojená jsou nevyhnutelná. Neumím si představit, že by město neumožnilo ŘSD opravit jejich silnici v našem městě proto, abychom nemuseli jezdit po objížďkách. Ty jsou vždy plánované zvlášť pro osobní a nákladní dopravu tak, aby co nejméně zatěžovaly okolí. Bohužel mnoho řidičů značené objízdné trasy nerespektuje, zkracuje si cestu přes zákazy vjezdu, pěší zóny (například skrz Píšťovy) nebo přes pole. Tím způsobují potíže dalším lidem, kteří se na mě obracejí s prosbami o pomoc. Myslím, že bychom k sobě měli být navzájem vstřícní a těch pár týdnů, co rekonstrukce zpravidla trvají, to vydržet a nepřenášet tak vlastní komplikace na další. Je potřeba také respektovat, že každá stavba má své technologické pauzy a práce o víkendech stavbu notně prodražuje. Krom toho i silničáři mají své rodiny a nemohou trávit celé týdny v zaměstnání.

Rád bych tedy zakončil svůj text prosbou, abychom k sobě byli ohleduplní, respektovali objízdné trasy a během stavební sezóny určité dopravní komplikace vydrželi. A to nejenom v našem městě. Silnice se opravují všude po republice a všude s sebou komplikace přinášejí. V několika příštích letech čeká Chrudim a blízké okolí poměrně mnoho zásadních rekonstrukcí, ať už to bude most u Tesca, ulice Čáslavská až do Heřmanova Městce, Pardubická ulice, Masarykovo náměstí, Palackého třída a další. Nebuďme těmi, kdo si stěžují, že jsou silnice rozbité, a pak si stěžují, že se opravují. Mnohdy může pozitivní přístup ukázat, že se vlastně tolik neděje, když musím na nákup na čas o něco delší cestou. Třeba se zamyslíme i nad tím, zda to nejde jinak a není možné auto pro tentokrát nechat doma.

V případě dotazů či připomínek k dopravní situaci v Chrudimi je možné kontaktovat Odbor dopravy nebo přímo mě, kontakty jsou uvedeny na webu chrudim.eu. Krásné prázdninové dny!

Pavel Štěpánek, místostarosta

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here