Vodárenská společnost Chrudim: Kanalizaci chrání odlehčovací komory

0
1348
Tato odlehčovací komora nedaleko hotelu Bohemia chrlí při každém dešti do řeky neuvěřitelné množství šedých splašků s dalšími nečistotami a zamořuje fekáliemi kilometry toku Chrudimky, v níž se dalo ještě před 30 a více lety bez obav koupat. Dnes je něco takového nemyslitelné. Foto: Roman Zahrádka

V chrudimském mediálním moři a na sociálních sítích jsme mimo jiné zaznamenali diskuzi i o kanalizačních odlehčovacích komorách. Jak to u podobných diskuzí bývá je jejich obsah poněkud vzdálen skutečnosti. Tak jak to s těmi komorami je doopravdy?

Jednotné kanalizace odvádí jak vody splaškové, tak i vody dešťové, proto mají naistalovány odlehčovací komory, které po přechodnou, velmi krátkou dobu chrání kanalizační soustavu před hydraulickým přetížením v době výrazně zvýšených dešťových srážek.

Zaměstnanci naší společnosti provádí na odlehčovacích komorách pravidelné kontroly. Četnost kontrol je určena provozním řádem příslušných kanalizačních systémů, je však potřeba říci, že kontroly komor jsou prováděny několikanásobně častěji, a to z důvodu maximálního zajištění jejich ekologického provozu.

Pokud pohlédneme na činnost okolo kontrol odlehčovacích komor podrobněji, pak je povinností každého provozu minimálně 1x měsíčně provést vnější kontrolu výtoku z odlehčovací komory a 2x ročně kompletní vnitřní kontrolu komory. Monitorujeme a čistíme části přítočného, odtokového a odlehčovacího potrubí, a to včetně pořízení fotodokumentace. Důležitou součástí práce provozovatele kanalizací je kontrola odlehčovacích komor po přívalových deštích, kterou provádí technik kanalizací. S tím souvisí i nepříliš příjemná práce, která spočívá ve vyčištění koryt vodotečí od největších viditelných nečistot, speciálně pak vlhčených ubrousků, které se v kanalizaci bohužel nerozloží a v korytu vodoteče tvoří nejviditelnější nečistotu.

V mediálně nejvíce diskutované odlehčovací komoře, ležící v blízkosti obchodního domu Tesco, jsme ještě navíc naistalovali automatickou monitorovací stanici. Její čidla monitorují a nepřetržitě zaznamenávají výšku hladiny odpadních vod před přelivnou hranou. Jsou tak k dispozici přesná data, kdy a jak dlouho trval přeliv odpadních (velmi naředěných) vod do vodoteče. Zjištěná data nás utvrzují v přesvědčení o správném fungování dotčené kanalizační sítě.

Závěrem si dovoluji položit otázku. Existuje i na straně všech vlastníků nemovitostí v blízkosti Chrudimky podobně silné přesvědčení o tom, kam tečou jejich odpadní vody? Na to Vám Vodárenská společnost Chrudim, a. s. odpovědět nemůže.

Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here