Přední i zadní schodiště chrudimského Muzea prošly nákladnou opravou

0
221
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

U budovy chrudimského Muzea byly dokončeny opravy předního a zadního schodiště. U předního došlo k výškovému vyrovnání jednotlivých schodů a pokládce nové žulové dlažby na nájezdových rampách a příjezdové komunikaci. Na zadním schodišti byly restaurovány pískovcové bloky a ozdobné zábradlí.

Konstrukce obou schodišť jsou odolné proti soli

Opraven byl také vnitřní prostor pod zadním schodištěm, kde byla původní podlaha nahrazena novou, s odvodňovací kanalizací. Stejně tak byly opraveny omítky a osazeny nové dveře. Horní podesta schodiště byla rozebrána a následně došlo k jejímu odvodnění. Byla zde položena nová hydroizolace a žulová dlažba. Na obou schodištích byly pak konstrukce odsoleny a napuštěny hydrofobizačním prostředkem.

Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here