Zloděj utekl z obchodního domu Tesco v Píšťovech s alkoholem za více než tisíc korun

0
365
Foto: Pixabay.com

V úterý 12. listopadu krátce po deváté ráno prověřovala hlídka oznámení o znečištěné pozemní komunikaci v blízkosti zahrádkářské kolonie Podhůra. Strážníci na místě zjistili nejen poměrně silné znečištění vozovky hlínou z pole, ale také původce znečištění. Následně byl telefonicky kontaktován odpovědný pracovník firmy, který uvedl, že z firmy již odjíždí cisterna, která nečistotu odstraní. Vozovka byla poté uvedena do původního stavu.

Zloděj utekl z prodejny s alkoholem za víc než tisíc korun

V 14.14 hodin oznámil pracovník ostrahy OD Tesco, že v prodejně došlo ke krádeži zboží, přičemž neznámý pachatel z prodejny utekl. Šetřením na místě bylo zjištěno, že v prodejně došlo k odcizení lahve alkoholu v hodnotě 1199 Kč. Případ byl hlídkou zadokumentován a další postup bude odvislý od výsledků provedených šetření.

Jedenáct parkovaček po upozornění v Pobřežní ulici

O chvíli později řešili strážníci oznámení o špatném parkování vozidel v Pobřežní ulici. Celkem zde bylo nalezeno jedenáct neoprávněně parkujících vozidel, za jejichž stěrače byly umístěny výzvy pro nepřítomné řidiče vozidel.

Nález peněženky s doklady v chrudimském Albertu

Po 15. hodině oznámila pracovnice prodejny Albert nález peněženky s doklady. Strážníci peněženku převzali a po zadokumentování jejího obsahu byla uložena do oddělení ztrát a nálezů.

Postih za stání v křižovatce ulic Malecká a Družstevní

V 16.10 hodin přijali strážníci oznámení o parkování vozidel v křižovatce Malecká a Družstevní ulice. Oznámení bylo vyřešeno umístěním dvou výzev pro nepřítomné řidiče vozidel.

Dvě parkovačky za špatné parkování ve Fibichově ulici

Následně přejeli strážníci do Fibichovy ulice, kde měla vozidla parkovat v zákazu stání a na veřejné zeleni. I zde byla nalezena dvě vozidla, za jejichž stěrače byly umístěny výzvy.

Zablokovaný vjezd do domu v ulici Čs. partyzánů

Krátce po 18. hodině řešila hlídka v pořadí už čtvrté oznámení týkající se špatného parkování. Tentokrát mělo vozidlo parkovat v ulici Čs. partyzánů před vjezdem do domu. Po dohodě s majitelem domu bylo oznámení vyřešeno umístěním výzvy pro nepřítomného řidiče vozidla.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here