Rvačka dvou mužů ve Štěpánkově ulici bude mít dohru u přestupkové komise

0
187
Foto: Roman Zahrádka

V pondělí 2. prosince před devátou ráno byli strážníci přivoláni do ulice Strojařů, kde někdo ke kontejnerům určeným ke sběru odpadu umístil starší nepotřebný nábytek. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením v okolí se hlídce nepodařilo zjistit odpovědnou osobu, byla událost zapsána do knihy závad a zároveň byl vyrozuměn příslušný správce.

Parkovačka za stání na zeleni na Palackého třídě

V 9.48 hodin bylo oznámeno na linku 156, že u jednoho z panelových domů na Palackého třídě parkuje automobil přímo na zeleni u cyklostezky. Hlídka tedy za stěrač tohoto vozidla umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Parkování v odbočovacím pruhu v Havlíčkově ulici

Krátce před jedenáctou dopoledne kontaktoval strážníky občan s tím, že v Havlíčkově ulici v odbočovacím pruhu nesprávně parkují automobily. Hlídka na místě shledala jedno stojící vozidlo, na které umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Auto bránilo v Čáslavské ulici ve vyjetí ostatním vozidlům

Ve 14.56 hodin vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do Čáslavské ulice, kde před panelovým domem parkoval automobil, jenž částečně bránil ostatním vozidlům ve vyjetí. Před příjezdem hlídky k této budově občan oznámení odvolal s tím, že dotyčný automobil již odjel.

Strážníci museli vytahovat klíče z kanálové vpusti

V 15.22 hodin požádal strážníky o spolupráci operátor linky 112, protože jej kontaktoval občan, jemuž v křižovatce ulic Soukenická a Havlíčkova spadly klíče do kanálové vpusti. Hlídka tohoto muže kontaktovala a následně klíče z kanálu vyzvedla.

Rvačka dvou mužů ve Štěpánkově ulici bude mít dohru

V 16.18 hodin bylo oznámeno prostřednictvím tísňové linky, že ve Štěpánkově ulici se vzájemně fyzicky napadají dva muži. Při příjezdu strážníků mezi těmito osobami docházelo pouze ke slovnímu napadání. Hlídka zjistila jejich totožnosti a vyzvala je k podání vysvětlení. Protože oba muži jevili známky požití alkoholu, byli vyzváni, aby se k sepsání zápisu o podaném vysvětlení dostavili následující den. Po zadokumentování bude událost postoupena přestupkové komisi při Městském úřadu v Chrudimi k dořešení.

Odpalování zábavní pyrotechniky v Michalském parku

Přibližně o hodinu později byli strážníci přivoláni do Michalského parku, kde docházelo k odpalování zábavní pyrotechniky. Při příjezdu strážníků byl na uvedeném místě naprostý klid a protiprávní jednání zde hlídka neshledala.

Prodavačka nalezla v supermarketu ztracené bankovky

V 17.34 hodin oznámila na linku 156 pracovnice prodejny obchodního centra v ulici SNP, že v jejich prodejně zákaznice nalezla peníze, ležící na zemi. Hlídka tyto bankovky převzala a následně je odevzdala do oddělení ztrát a nálezů Městského úřadu.

Opilec na chodbě panelového domu v ulici Na Ostrově

Po 18. hodině požádal telefonicky o příjezd strážníků do ulice Na Ostrově občan, jenž na společné chodbě panelového domu zaregistroval opilého cizího muže. Hlídka prověřila přístupné prostory uvedené budovy, avšak s negativním výsledkem.

K ženě s poraněným obličejem Na Ostrově přijela sanita

Chvíli po jedné v noci obdrželi strážníci oznámení o neznámé osobě ležící na zemi u jednoho z domů v ulici Na Ostrově. Protože tato místní žena měla poraněný obličej, hlídka přivolala zdravotní záchrannou službu, jež tuto ženu převzala do své péče a dopravila jí do nemocnice.

Parkovačka po upozornění občana v sídlišti Na Větrníku

Ráno po půl páté vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do sídliště Na Větrníku, kde u jednoho z domů parkoval automobil v místě s vodorovným dopravním značením žluté barvy. Hlídka tedy za jeho stěrač umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here