V Chrudimi začíná první rok participativního rozpočtu. Občané dostanou možnost rozhodnout, do čeho půjdou městské peníze

0
318
Foto: Pixabay.com

Zastupitelé Chrudimi na svém pondělním jednání schválili vyčlenění částky jednoho milionu korun v rozpočtu na rok 2021, a to na položku participativního rozpočtu.

Na rok 2020 je k dispozici půl milionu, o rok později milion

Participativní rozpočet je proces, ve kterém místní občané rozhodují, kam bude část veřejného rozpočtu investována. Každý rok tak mají možnost navrhovat projekty pro zlepšení kvality života ve městě, účastní se společných diskuzí a svým hlasem rozhodují o projektech, které se budou realizovat.

Město Chrudim má v tuto chvíli schválena pravidla participativního rozpočtu pro rok 2020. Návrhy z kategorie malých projektů mohou být v maximální výši 500 tisíc korun včetně DPH, projekty musí mít lokální charakter a musí být realizovány na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města. Návrhy na úpravy by měly vést ke zlepšení stávajícího stavu a jejich realizace musí být v kompetenci města.

Pravidla aktuálně zahrnují jen tzv. tvrdé projekty

„Jedná se o zkušební ročník, pravidla jsme přizpůsobili našemu městu na míru,“ říká místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti) a vysvětluje: „Pravidla aktuálně zahrnují pouze tzv. tvrdé projekty, ale do budoucna nevylučujeme ani možnost zařazení měkkých projektů, týkajících se například kultury, vzdělávání nebo sociálních služeb. Předpokládám také, že částka vyhrazená pro participaci do dalších let znatelně poroste.“

Návrh projektu financovaného z tohoto rozpočtu bude moci podat fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Chrudimi, která přijetí návrhu podpoří předložením archu s podpisy alespoň 15 podporovatelů projektu. Prezentace návrhů, které projdou hodnocením, se uskuteční formou veřejných setkání, poté dojde k veřejnému hlasování. To bude možné pouze elektronicky prostřednictvím Mobilního rozhlasu a zúčastnit se ho mohou jenom občané, kteří žijí nebo pracují na území města.

Město zjistí věk, vzdělání a pohlaví respondentů

„Díky aplikaci Mobilního rozhlasu budeme moci využít k vyhodnocení identifikátory, které nám určí třeba vzdělání, věk či pohlaví respondentů. To nám pomůže poznat oblasti zájmu cílových skupin a pracovat s nimi,“ doplňuje koordinátorka Zdravého města a MA 21 a zastupitelka Šárka Trunečková (SNK ED), která je členkou pracovní skupiny pro přípravu a realizaci participativního rozpočtu. Ostatně ze zkušeností dalších Zdravých měst pracovní skupina vycházela.

V průběhu hlasování bude umožněno také tzv. hlasování za asistence, a to na Turistickém informačním centru, v městské knihovně, Centru sociálních služeb a pomoci a klientském centru městského úřadu. Do realizace budou postupně zařazeny projekty s nejvyšším počtem hlasů.

Poznáme lépe potřeby občanů, míní starosta Pilný

„Jsem rád, že se Chrudim vydala cestou větší otevřenosti a zapojení obyvatel do života města. Měli bychom tak lépe poznat potřeby jednotlivých skupin občanů a podle toho efektivně využívat městské finance,“ podotýká starosta František Pilný (ANO 2011) a uzavírá: „Patří to do většího balíku opatření, která se naše koalice zavázala provést k lepší správě města. Každá utracená koruna musí být utracena účelně a pro co největší počet občanů, pro mě osobně je to jedna z nejpodstatnějších věcí ve vedení města.“

Informační kampaň k participativnímu rozpočtu bude zahájena v lednu, vyhlášení prvního ročníku pak proběhne v březnu 2020.

Autor: Sylva Drašnarová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here