Vlastimil Doucha: Kdo soustavně porušuje pracovní kázeň, nemůže jít příkladem třem stovkám zaměstnanců

0
577
Foto: Pixabay.com

Vážení čtenáři, reaguji tímto na článek z 3. prosince tohoto roku „Za dveřmi je další setkání se starostou Chrudimě Pilným“, konkrétně na zmínku o stížnosti občanů na úředníky města, a to na pány Kopeckého, Klimka a Pecinu.

Vím, že je to ohledně Vlčnovské ulice, kde byl poměrně dlouhou dobu omezen provoz, což nebyl v letošním roce případ ojedinělý, a děly se tam navíc různé a hrůzné věci, které má na svědomí, jak mi bylo řečeno, zejména pan Kopecký. Rozkopání Chrudimě v takovém rozsahu snad nepamatuji, i když jako chrudimský rodák s šesti křížky na hřbetě již něco pamatuji.

Jak mi jistě dáte za pravdu, naše krásné město bylo v letošním roce rozkopané až hrůza a stejně tak některé nedaleké obce. Za zmínku stojí např. Podlažice, které se několik měsíců obrovským obloukem objížděly přes Horkou a Chacholice, a rozum řidičů těžko bral i neuvěřitelně dlouhou uzavírku obce Krouna. Tím chci říci, že semafor ve Vlčnovské ulici s onou dobou omezení provozu v této byť vcelku frekventované ulici nebylo na letošní poměry v chrudimském okrese i Chrudimi samé nic zvláštního. V paměti mi totiž dlouho zůstane poněkud podivná rekonstrukce naší vůbec nejfrekventovanější komunikace, a to z ulice Obce Ležáků do Slatiňan, s naprosto nesmyslným uzavřením silnice k Podhůře a Rabštejnské Lhotě.

Ale pojďme k oné stížnosti na městské úředníky. Z výše jmenovaných se musím jednoznačně zastat vedoucího odboru dopravy Ing. Klimka, kterého považuji za jednoho z nejsolidnějších vedoucích odborných útvarů našeho městského úřadu a mám pro to své důvody. Samozřejmě pádné. Ing. Klimek byl totiž jediný, který konal před časem v jisté věci spravedlivě a čestně, přestože věděl, že se to může obrátit proti němu, což se také záhy stalo. Nedal ale na pomluvy a stál si za svým rozhodnutím, které obhájil. Sluší se dodat, že cedil krev kvůli nehoráznému šlendriánu ze strany konkrétních, nemravně se chovajících úředníků stavebního odboru, kterým deset let kryl záda tajemník. S tím, kdo léta kryl záda zmíněnému šéfovi městského úřadu a kdo mu je kryje i nyní, vás, vážení čtenáři nebudu obtěžovat. Není totiž složité si zjistit, kdo byl a je v onom podivném hybridu, složeném ze státní správy a samosprávy, tomuto velmi dobře placenému státnímu úředníkovi jediným přímým nadřízeným.

Vážení Chrudimáci, vy všichni, kteří nejste lhostejní k tomu, co se v našem městě děje, pojďme a zformujme se do jednoho šiku a žádejme okamžité odvolání „váženého“ pana tajemníka z Heřmaňáku, který by v Chrudimi i po té spoustě let ve funkci patrně zabloudil, neboť jeho hlavní trasou je cesta z městského úřadu na radnici a zpět. Zkrachovalého finančáka, pro kterého nezbylo po reorganizaci finanční správy již teploučké dobře placené místečko a který se tudíž, jak se lze domnívat, zásluhou nejmenované tehdy všemocné strany ocitl na onom jaksi náhradním postu. Patrně ještě lépe placeném a dobře chráněném. Jak jinak, že?

Jak se říká, ryba smrdí od hlavy a v případě, o kterém je řeč, to platí dvojnásob. Jak to asi může vypadat, když náš městský úřad řídí více než deset let se nemravně chovající a Etický kodex pracovníků Města Chrudim hrubě porušující zemědělec, který občanům bez sebemenšího studu lže do očí a který není schopen zajistit to, co je jinde naprostou samozřejmostí. Například číslování dokladů v úředních spisech. To, aby bylo jasné, kdy se ten který doklad ve spise objevil, což nedávno vytkl stavebnímu odboru jeho nadřízený orgán. A také ke zjednodušení hledání ve spisech, či aby bylo možné okamžitě zjistit, že se třeba nějaký důležitý doklad ze spisu jaksi účelově vytratil. A samozřejmě je toho víc, a pokud bude našemu městskému úřadu velet dál nemravně se chovající tajemník, jednající v hrubém rozporu se základními morálními principy a daným etickým kodexem, nečekejme zlepšení. Je třeba zdůraznit, to aby zejména vedení naší radnice vědělo, zmíněný etický kodex je součástí pracovní smlouvy a jeho porušování je tudíž porušováním pracovní kázně. A kdo soustavně porušuje pracovní kázeň, nemůže jít příkladem třem stovkám zaměstnanců. To dá rozum. A proto se děje to, co se děje, a co nám, občanům toužícím po změně, kterou jsme po komunálních volbách s napětím očekávali, bytostně vadí.

Vážení přátelé, vzkažme proto společně a velmi rázně panu tajemníkovi, ať se vrátí k rodné hroudě. Ať odejde tam, odkud po revoluci vyrazil za kariérou. Tedy do zemědělství, kde nebude jednat s občany našeho města, kterým se jeho pochybné konání jaksi příčí. A to naprosto oprávněně.

Vlastimil Doucha, Chrudim

Pozn.: Redakce se nemusí ztotožňovat s názory pisatele.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here