Začne únor, ta rozverná doba masopustu. Pořádně živo bude i na Veselém Kopci!

0
1133
Ilustrační foto: SLS Vysočina

V sobotu 1. února se v muzeu v přírodě na Veselém Kopci u Hlinska uskuteční letošní první akce: masopust. K vidění bude pradávný obyčej v původní podobě, který je už 10 let součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Masopustní obchůzku předvedou obyvatelé ze Studnice u Hlinska. V 10 hodin bude slavnostně uděleno povolení k obchůzce; tento obřad bude zopakován ještě jednou ve 13 hodin, následně průvod masek vykročí mezi roubené objekty.

U každé roubenky masky zatancují obřadní kolečko. „Návštěvníci uvidí všechny tradiční masky: laufra, ženu, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky i kramáře. Během obchůzky se však musí připravit na jejich žerty, ke kterým odjakživa patří i pomazání obličeje zvláštním mazadlem,“ upřesňuje ředitelka muzea Ilona Vojancová.

Porážka kobyly, dovádění masek či staročeská zabíjačka

V 15 hodin se masky i diváci shromáždí k závěrečnému obřadu. Vyslechnou masopustní testament, v němž budou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Ta následně bude obřadně poražena a masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek.

Návštěvníci samozřejmě mohou po celý den nahlížet do jednotlivých roubenek, které budou otevřeny do půl čtvrté. Budou si také moci nakoupit upomínkové předměty včetně figurek masopustních masek. Ve stylové Hospůdce Na vejměnku v areálu muzea pak bude připravena staročeská zabíjačka.

Zájemci mohou také využít mimořádné otevírací doby k návštěvě stálé expozice masopustních masek a obchůzek z Hlinecka, kterou najdou v domku čp. 362 v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku, vzdáleném 8 kilometrů od Veselého Kopce. Zde se dozvědí mnohé zajímavosti o zvyku majícím původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy.

Pro úplnost dodejme, že v sobotu 1. února se v okolí Hlinska uskuteční i další masopustní obchůzky: ve Vítanově začne o půl osmé ráno a ve Včelákově v osm hodin.

Napsal: Miloš Pelikán

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here