Chrudim nevyužije předkupní právo na pozemky v lokalitě na Skřivánku. Získá je s největší pravděpodobností firma K2 invest

0
1479
Foto: Kodl Cr

V únoru měla vypršet lhůta, kterou město dalo ostatním subjektům, s nimiž spoluvlastní významnou část zemědělské půdy v lokalitě Na Skřivánku, která je určena k bytové zástavbě, aby se mezi sebou zúčastnění dohodli na vypořádání spoluvlastnických podílů. Pokud by se tak nestalo, bylo vedení radnice rozhodnuto, že se obrátí na soud, aby rozpletl zdejší komplikovanou vlastnickou strukturu. Město tím sleduje urychlení záměru výstavby rodinných a bytových domů v této části Chrudimě.

Prodejní cena je podle města vyšší, než cena obvyklá

Městští radní se však nyní rozhodli tuto lhůtu prodloužit do konce letošního října. Jednoduše proto, že se v posledních dnech změnila skladba spoluvlastníků uvedené části Skřivánku, když město s největší pravděpodobností nevyužije předkupního práva a nekoupí od pana Pelikána ani od manželů Wiesnerových jejich podíly. „Neakceptovali jsme ani v jednom z těchto případů nabízenou cenu, protože je vyšší než cena obvyklá,“ zdůvodňuje zamítavý postoj radních první místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci), který je ve městě zodpovědný za finance a movitý a nemovitý majetek. Návrh městské rady musí nyní ještě schválit na únorovém zasedání městské zastupitelstvo.

Aktualizovaný znalecký posudek ocenil lokalitu na 786 Kč

A za kolik jsou uvedené pozemky k mání? Už dříve prodal pan Pelikán, který žije na Floridě, společnosti K2 invest Milana Kušty menší část svého pozemku za 1330 Kč za metr čtvereční, nyní nabídl k prodeji zbytek svého pozemku za částku 1920 Kč za metr čtvereční. Zatímco město tuto částku neakceptuje, firma K2 invest ano. K prodeji svého podílu se rozhodli také manželé Wiesnerovi, kteří nabízí svůj pozemek za částku 1200 korun za metr čtvereční. Ani v tomto případě nedoporučuje ale vedení města využít předkupního práva k pozemku a tak o něj znovu projevila zájem společnost K2 invest. Aktualizovaný znalecký posudek ocenil totiž lokalitu na Skřivánku na 786 Kč za metr čtvereční.

Spoluvlastnická struktura pozemku se zjednodušuje

„Proč by tedy město mělo prodávat svoji část pozemku za 351 korun? Z toho alespoň vidíte absurditu této nabídky a nepoměr cen,“ dodává starosta města František Pilný (ANO 2011). „Každopádně se nám teď zjednodušuje vlastnická struktura daného pozemku, který tvoří významnou část Skřivánku, kde město v současnosti vlastní dvě jeho třetiny a jednu třetinu by měla vlastnit po zapsání vkladů do katastru nemovitostí firma K2 invest. To přirozeně vyžaduje nějaký čas, takže jsme se rozhodli lhůtu k vypořádání spoluvlastnických podílů ještě prodloužit do října. Mezitím hodláme s firmou K2 invest jednat o způsobu využití uvedeného pozemku,“ uzavírá starosta Pilný.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here