Bude Velký sál Muzea přejmenován na Fibichův? Radní města nechali rozhodnutí na zastupitelstvu

0
420
Zastupitel Tomáš Židek (SNK ED) prosadil konečně v Muzeu pojmenování sálu po Fibichovi. Jeho vlastní koalice mu to prý dříve neumožnila. Foto: Kodl Cr

Opoziční zastupitel Tomáš Židek (SNK ED) navrhl vedení města přejmenovat Velký sál Muzea na Fibichův sál a zdůvodňuje to historickými fakty. Jeho návrhem se už dříve zabývaly kulturní a také historická a letopisecká komise rady města, z nichž první doporučuje Židkův návrh podrobit ještě širší diskuzi, zatímco ta druhá Židka v jeho úsilí podpořila.

Nejednotný postoj komisí rady města

Návrh nakonec doputoval k městským radním, kteří se ještě rozhodli vyčkat. „Rada města má ve své kompetenci právo o takové věci rozhodnout přímo, avšak na základě nejednotného postoje obou komisí dospěla k závěru, že bude rozumnější ponechat rozhodnutí na městském zastupitelstvu, aby tak mohlo být vyhověno požadavku kulturní komise na širší diskuzi,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011).

Židek dokládá vztah skladatele k Chrudimi na faktech

Hudební skladatel Zdeněk Fibich (1850 – 1900) byl považován za zázračné dítě a vedle Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka byl nejvýznamnějším představitelem generace české hudby 2. poloviny 19. století. Mládí prožil v Libáni u Nasavrk, kde byl jeho otec nadlesním. Dne 12. dubna 1865 poprvé veřejně vystoupil v Měšťanské besedě v Chrudimi, kde zahrál na piano Mendelssohnovu Jarní píseň a vlastní skladbu Le printemps. Dirigoval zároveň ouverturu ke své zpěvohře Medea a dvě věty ke své první symfonii Es dur. Právě na základě toho i dalších historických skutečností dokládá nyní navrhovatel Tomáš Židek vztah skladatele k Chrudimi a navrhuje přejmenování Velkého sálu na Fibichův.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here