Snaží se Málek vyčnívat z opozičních řad? Chce teď mluvit na zastupitelstvu o hotelu Bohemia a obchvatu

0
342
Foto: Kodl Cr

V pondělí 17. února od 16 hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici čp. 67 uskuteční další veřejné zasedání městského zastupitelstva, které je volně přístupné všem občanům našeho města a zástupcům subjektů, které zde sídlí nebo podnikají.

Také jste si všimli strategie Romana Málka?

Na programu je k projednání celkem 16 bodů, z nichž většinu už dopředu avizovala městská rada s výjimkou těch, které nyní předkládá zastupitel Roman Málek (Koalice pro Chrudim). Prvním z nich je návrh, aby byla „oprášena“ výpověď nájemní smlouvy společnosti Homa holding z městského pozemku před hotelem Bohemia, na němž má vyrůst dvoupodlažní parkoviště, s kterou přišla v minulém volebném období radniční koalice, jejíž součástí Málek byl, a kterou se přes odpor zastupitelů nepodařilo dřívějšímu starostovi Řezníčkovi a dalším prosadit. Zvítězila totiž varianta dialogu. Druhý příspěvek si Málek přichystal k obchvatu města, jenž má prý podle něj negativní dopad na zdejší podnikatele a kulturní zařízení, který navrhuje zmírnit. K tomu jedna malá poznámka, lépe řečeno otázka na závěr: Také jste si všimli, že když je Roman Málek součástí vládnoucí koalice na radnici, tak na zastupitelstvu vytrvale mlčí a prohlíží si neustále cosi ve svém notebooku, zatímco když je v opozici, tak má pořád snahu vyčnívat a mluvit na plénu? Možná jeho politický marketing… Uvidíme tedy, nakolik budou jeho slova míněna vážně a nechávám na zvážení našich čtenářů.

Program VIII. řádného zasedání zastupitelstva:

1. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020
2. Návrh na založení obchodní společnosti Sociální podnik města Chrudim s.r.o.
3. Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o.
4. Prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim
5. Zrušení spoluvlastnictví pozemku p. č. 1337/1 v k. ú. Chrudim v lokalitě „Skřivánek“ – prodloužení lhůty
6. Nabídka spoluvlastníka ke koupi spoluvlastnického podílu na pozemku v lokalitě „Skřivánek“
7. Majetkoprávní vypořádání pozemků v ulici U Vápenky, Chrudim IV
8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 1/2020, kterou se doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
9. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města, výborů Zastupitelstva města, komisí Rady města a zvláštních orgánů města
10. Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města a peněžitých plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy Zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva města a předsedů a komisí Rady města
11. Návrh názvu ulice ve městě Chrudim
12. Pojmenování Velkého sálu v budově Muzea v Chrudimi na Fibichův sál
13. Projekt „Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského“
14. Žádost o užití znaku města Chrudim
15. Hotel Bohemia – návrh na řešení situace, dílčí krok č. 1
16. Akční plán města Chrudim s ohledem na dobudování obchvatu města z pohledu snížení dopadu pro podnikatele a kulturní subjekty; návrh tvorby plánu a pověření komisí z podnětu zastupitele R. Málka

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here