Občané si nejčastěji přáli v Desateru zachování Chrudimské nemocnice ve stávajícím rozsahu

0
318

Město Chrudim v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 připravilo na středu 19. února pro občany veřejné projednání Desatera problémů města. Společné setkání proběhlo i v letošním roce formou „10P – Desatero problémů“ a bylo již šestnácté v pořadí.

Tato forma setkání umožnila sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města. Občané přišli diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli, zaměstnanci městského úřadu, ale i dalšími odborníky například z řad neziskových organizací apod. Na setkání, kde bylo vytipováno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2020, se sešlo asi 120 účastníků.

Setkání zahájil starosta města František Pilný, který v úvodu přiblížil přítomným stav řešení problémů v roce 2019. Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na všechny oblasti rozvoje města určily své dva největší problémy.

„Mezi vybranými problémy se objevily záležitosti, jež se týkají dalších institucí, a tak nemáme možnost vyřešit je napřímo. Je to ovšem zcela jasný mandát, kterým občané na vedení města tento problém delegovali, a na nás je vstoupit do jednání,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011).

V průběhu společných diskuzí byly také zaznamenány připomínky obyvatel, které přejdou dle možností do řešení příslušným odborům úřadu. „Některé z nich budou přesunuty i do projektového zásobníku ke Strategickému plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim,“ dodává koordinátorka Zdravého města a MA21 Šárka Trunečková.

Po společném veřejném konsenzu bylo na závěr setkání určeno Desatero problémů Chrudimi pro rok 2020:

1. Vyvolat setkání o zachování chrudimské nemocnice v současném rozsahu
2. Zrušit schody v Široké ulici
3.-5. Řešit čistotu řeky Chrudimky na celém území města – odpady a nepořádek v korytě
3.-5. Zrekonstruovat rozlučkovou síň
3.-5. Zmodernizovat zahradu MŠ Malíka včetně nových herních a sportovních prvků
6. Zrekonstruovat stávající sportovní halu
7. Zrealizovat festival romské kultury
8. Podporovat výsadbu květnatých pásů vhodných pro hmyz, zejména včely
9. Instalovat solární panely na budovy v majetku města
10. Vybudovat cyklostezku na Podhůru
11. Provádět cílenou prevenci na vzniklý sociálně patologický jev
12. Vytvořit společný kalendář kulturních i sportovních akcí

Problémy, které vzešly z tohoto setkání, budou ještě ověřeny veřejnou anketou. Ta bude probíhat především formou elektronického hlasování prostřednictvím systému Mobilní Rozhlas, který město právě nasazuje a který se naplno rozeběhne od začátku března. Kdo nemá přístup na internet, využije tištěný anketní lístek, který bude k dispozici v informačním centru na Resselově náměstí, na klientském servisu městského úřadu v Pardubické ulici, v Městské knihovně či CSSP Chrudim.

Pro všechny přítomné byl připraven doprovodný program: měření tlaku krve, cholesterolu a glykémie Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, dětský koutek s tvořivou dílnou pro děti s Mama klubem a prezentace Místní akční skupiny Chrudimsko, z. s. a Místního akčního plánu II v ORP Chrudim.

Kontakt pro detailnější informace:

Šárka Trunečková, koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21
Resselovo náměstí 77, Chrudim,
tel. 469 645 260, 737 770 811

Autor: Aleš Prokopec
Video: Kodlc Chrudim
Zdroj: YouTube.com

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here